Hva leter du etter?
Palestina 1948

Hvorfor er det konflikt i Midtøsten?

Hvorfor er det egentlig konflikt i Midtøsten? Er det mulig å få et kort svar på det?

Israel - Palestina konflikten

Det er mange konflikter i Midtøsten og flere av dem er på ulike måter knyttet sammen. Men det er først og fremst forholdet mellom Israel og Palestina som blir forbundet med konflikten i Midtøsten, og dette svaret er begrenset til denne konflikten.

Det kan være mange måter å forklare hvorfor det egentlig er konflikt og krig. Både kulturelle, historiske, politiske, sosiale og viktige aktørers opptreden i konflikten, kan være gode forklaringer. Konflikten i Midtøsten er først og fremst om landområder, og det beste utgangspunktet for å forstå denne striden er antakeligvis den historiske bakgrunnen.

Jødisk innvandring i 1920

For å gjøre historien kort kan vi begynne med innvandringen og det sionistiske prosjektet om å skape en jødisk stat i det britisk styrte Palestina rundt 1920. I 1922 hadde den jødiske befolkningen i området vokst til 11 %, og det var stadige sammenstøt mellom jøder og palestinere. Etter 2. Verdenskrig og holocaust økte den jødiske migrasjonen til kraftig, samtidig fikk jødenes ønske om en egen stat større internasjonal støtte og sympati både fra USA og i FN. Britene ønsket å trekke seg ut fra Palestina som i økende grad ble preget av voldelig konflikt.

Opprettelsen av Israel i 1947

I 1947 framla FN en delingsplan for Palestina som innebar opprettelse av en jødisk stat. Planen ble ikke anerkjent av palestinere og de arabiske nabolandene, men opprettelsen av en jødisk stat ble proklamert i Tel Aviv 14. mai 1948. De voldelige konfliktene før og etter denne datoen, som innebar massakrer på palestinere, og at jødene nedkjempet den arabiske motstanden, førte til at 90 % av den palestinske befolkningen flyktet fra det som ble de jødiske områdene og staten Israel.

Voldsspiral

Etter at krigshandlingene tok slutt har de ikke fått mulighet til å vende tilbake, og mange er blitt boende i flyktningleirer. Tiden etter har vært en lang historie om konflikt om landområder; med undertrykkelse, kriger, terrorhandlinger, okkupasjon og overgrep i Midtøsten. En spiral av vold og hat mellom de to sidene, som synes vanskelig å bryte.

Okkupasjon og territorium

Det grunnleggende for konflikten er strid om rettigheter til territorium. Her er noen kart over hvordan området har utviklet seg: BBC Key maps

Resultatet av de mange krigene som har blitt ført i området er at Israel har fått kontroll over store deler av det som etter FNs delingsplan i 1947 skulle ha vært under Palestinsk kontroll. Samtidig så har de i realiteten også okkupert Vestbredden. Av sikkerhetsgrunner bygges det en mur på Vestbredden og Israel har en lang rekke "check-points" som gjør det umulig for de palestinske innbyggerne å bevege seg fritt. Israel bygger også bosettingsområder inne på det som FN og USA anser som okkupert område. Antall bosettinger har økt de siste årene og gjør en tostatsløsning på konflikten vanskeligere.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙