Bilde av Ingvil Førland Hellstrand

Ingvil Førland Hellstrand

Ingvil Førland Hellstrand er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for omsorg og etikk. Hennes interesseområder er bl.a. fortellerteknikker, kunnskapsproduksjon, science fiction og det post-humane.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙