Bilde av Kristin Haugevik

Kristin Haugevik

Kristin Haugevik er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). På NUPI jobber hun særlig med mellomstatlig samarbeid og diplomati, europeiske og transatlantiske relasjoner og norsk, nordisk og britisk utenrikspolitikk.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙