Kultur- og likestillings-ministeren åpner Kapittel

I anledning Skeivt kulturår 2022 holder kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen årets åpningsforedrag på Kapittel.

Skeivt kulturår

I 2022 er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, en viktig milepæl som skal markeres gjennom Skeivt kulturår over hele landet. At det er Skeivt kulturår vil også vise igjen i programmet til Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, som arrangeres fra 21. - 25. september med temaet Brudd.

Brudd

Norges skeive historie handler i stor grad om normbrudd. Samtidig står kulturlivet i en brytningstid etter to år med nedstenging og restriksjoner. I den anledning har vi invitert kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til å holde årets åpningsforedrag på Kapittel, og nå er det klart at statsråden vil delta på festivalen.  

Framtiden for kulturlivet

Trettebergstuen har selv vært sentral for homokampen i Norge, og i 2017 ga hun ut boka Homo. Samtidig måtte hun som fersk statsråd stenge ned et allerede hardt prøvet kulturliv da den siste smittebølgen traff. Hvordan ser statsråden på tilstanden i dagens skeive Norge, og hva tenker hun om framtiden for norsk kulturliv? 

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙