Bilde av Line Norman Hjorth

Line Norman Hjorth

Line Norman Hjorth er førstelektor i allmenn litteraturvitenskap ved UiB. Hun har mastergrad i filmvitenskap fra Københavns Universitet. Hjorth disputerte i 2019 med Språk, spill og fortellinger i rettssalen. En studie av Orderud-saken, og hun er medforfatter i boka Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis HjorthTroverdighet i rettssalen er hennes debutbok. 

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙