Hva leter du etter?
Gutenberg-bibel utstilt på New York Public Library

Litteraturhistorien - kort fortalt

Trenger du en repetisjon av litteraturhistorien fra middelalderen til våre dager?

Hvis du vil lese mer om de enkelte epokene, eller se filmene vi har laget til denne serien, sjekk lenkene nederst.

Hvis du har veeeeldig lite tid til tentamen/eksamen/prøven, her er den korteste versjonen som gir deg oversikt over tusen år med litteratur:

Knud Bergsliens maleri «Birkebeinerne», som viser Torstein Skevla og Skjervald Skrukka som flykter fra baglerne med den vesle Håkon Håkonsson, kongssønnen, til birkebeinernes «hovedstad» Nidaros i 1206.

Middelalderen/norrøn tid - helter og skalder

 • Når (omtrent): 500 - 1500.
 • Verden: Vikingtid, føydalisme, pest, nye riker etter Romerriket, korstog.
 • Litteraturen: Norrøn diktning (Den yngre og eldre Edda, skaldekvad, Heimskringla), europeiske heltefortellinger og ridderdikt. Mange verk fra middelalderen har ukjent forfatter. Diktningen handlet ofte om eliten i samfunnet, konger og stormenn.
 • Viktige forfattere: Snorre Sturlason, Geoffrey Chaucer, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Thomas Aquinas.

Renessansen - inspirert av antikken

 • Når (omtrent): 1300-1600.
 • Verden: Nye oppfinnelser og oppdagelser, kritikk mot pavekirken utløste reformasjonen, religionskriger.
 • Litteraturen: Inspirert av antikkens tanker om enkeltmenneskets verdi og plass i skaperverket, men på mange måter også en videreføring av tendenser fra middelalderen.
 • Viktige forfattere: William Shakepeare, Michel de Montaigne, Francis Bacon, Niccolò Machiavelli, Martin Luther.
Vanitas – Still Life with Books and Manuscripts and a Skull (1663) av Edwaert Collier

Barokken - følelser, Gud og død

 • Når (omtrent): 1600-tallet.
 • Verden: Trettiårskrigen i Tyskland, borgerkrig i England, starten på slavetransport fra Afrika til Amerika, Danmark-Norge blir enevelde.
 • Litteraturen: Kristendom og forgjengelighet (tanken på at livet er kort) dominerte litteraturen. Vending bort fra renessansens optimisme og fokus på enkeltmennesket, til å bli mer pessimistisk og handle mer om liv og død.
 • Viktige forfattere: Petter Dass, Dorothe Engelbretsdatter, John Donne, John Milton.
Washington Crossing the Delaware maleri av Emanuel Leutze, MMA-NYC,_1851 maleri

Klassisismen/opplysningstida - tilbake til fornuften

 • Når (omtrent): 1700-tallet.
 • Verden: Frankrike dominerer Europa, franske filosofer dominerer tankeverden, og ideene er sentrale for den amerikanske revolusjon i 1776 og den franske revolusjon i 1789. Storbritannia tar Australia i bruk som straffekoloni, den industrielle revolusjonen begynner. Mozart lager musikk.
 • Litteraturen: Forfatterne inspireres av logikk, kunnskap og det stilrene. Barokkens interesse for Gud og døden visnet, nå dreide det seg om å skape et godt liv på jorden. Den første encyklopedien skrives.
 • Viktige forfattere: Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Ludvig Holberg, Molière, Racine.

Adolph Tidemand & Hans Fredrik Gude Brudeferd i Hardanger maleri falt i det fri

Romantikken - følelser og geniale diktere

 • Når (omtrent): 1780-1850.
 • Verden: Revolusjon i Amerika og Frankrike, Napoleonskrigene i Europa, kolonisering, den industrielle revolusjonen skyter fart, Storbritannias storhetstid begynner, nye nasjonalstater i Latin-Amerika, Norge går fra Danmark til svensk styre, Norge får grunnlov.
 • Litteraturen: Romantikken er en reaksjon på den "tørre" klassisismen på 1700-tallet. Romantikken handler om følelser og det naturlige. Lyrikk blir en viktig sjanger igjen, og dikteren blir sett på som et geni.
 • Viktige forfattere: Henrik Wergeland, Johann Wolfgang von Goethe, Walter Scott, H. C. Andersen.

Realismen - å skrive for å forandre

 • Når (omtrent): 1850-1880
 • Verden: Borgerkrig i USA, Europa tar kolonier i andre verdensdeler, krig mellom Frankrike og Tyskland. Økende selvstendighetsvilje i Norge. Ivar Aasen samler dialekter og lager Landsmål. Charles Darwin publiserer sitt verk om artenes opprinnelse og naturlig utvelgelse.
 • Litteraturen: I realismen skulle forfatterne "sette problemer under debatt", og skrive om samfunnets skjevheter for å forandre det.
 • Viktige forfattere: Mark Twain, Camilla Collett, Gustave Flaubert, Henrik Ibsen, Alexander L. Kielland.

Kampen for tilværelsen Christian Krogh falt i det fri 1889

Naturalismen - fram med det fæle

 • Når (omtrent): 1880-1890
 • Verden: Oppgangstider i USA ("The Gilded Age") og Storbritannia (Victoria-tiden). Europa deler Afrika mellom seg på Berlin-konferansen. Store teknologiske framskritt og tidlige varianter av bil, u-båt og elektrisk belysning. Norge innfører parlamentarismen i 1884.
 • Litteraturen: Forfatterne i naturalismen viste fram verden i full detalj, med vekt på menneskets svakheter og kamp for tilværelsen. I naturalismen er forfatterne fortsatt opptatt av samfunnsproblemer, men med mindre optimisme enn i realismen. Arv og miljø bestemte hvilket liv du fikk, egen vilje betyr lite.
 • Viktige forfattere: Emile Zola, Amalia Skram, Arne Garborg.

Sult av Knut Hamsun omslag

Nyromantikken - det ubevisste sjelsliv

 • Når (omtrent): 1890-tallet.
 • Verden: Kolonisering, europeisk maktkamp, krisetid i USA i siste halvdel av tiåret, "la belle epoque" i Frankrike, bil og sykler kommer i produksjon, røntgenstråler og radioaktivitet blir oppdaget.
 • Litteraturen: Nyromantikken er en reaksjon på naturalismen og realismen. I stedet for å se på mennesket som et produkt av arv og miljø, blir romantikerne opptatt av "det ubevisste sjelsliv", som Knut Hamsun kalte det. Drømmer, mystikk, følelse, fantasi og psykoanalyse kommer inn i litteraturen.
 • Viktige forfattere: Knut Hamsun, Vilhelm Krag, Sigbjørn Obstfelder, Arne Garborg, Stefan Zweir, Rainer Maria Rilke.

Nyrealismen - den nye arbeidsdagen

 • Når (omtrent): 1905-40.
 • Norge: Selvstendighet i 1905, økende klassebevissthet, urbanisering og industrialisering, opptur på 1920-tallet og depresjon på 1930-tallet. Krigsutbrudd i 1940.
 • Litteraturen: Nyrealisme er et særnorsk litterært fenomen. Etter selvstendigheten i 1905 begynte forfatterne å skildre "vanlige folk" i større grad enn forfatterne i 1800-tallets realisme hadde gjort. Store, episke fortellinger av Olav Duun, Sigrid Undset og Johan Falkberget kommer fra denne perioden. Knut Hamsuns nobelprisvinnende Markens grøde (1917) er typisk for nyrealismen.
 • Viktige forfattere: Knut Hamsun, Vilhelm Krag, Sigbjørn Obstfelder, Arne Garborg, Stefan Zweir, Rainar Maria Rilke.
Til fyret av Virginia Woolf

Modernismen - mennesket i en kaotisk verden

 • Når (omtrent): 1890-1970
 • Verden: Verdenskriger, urbanisering og fremmedgjøring.
 • Litteraturen: Modernismen er vanskelig å tidfeste. Knut Hamsuns Sult (1890) er en av periodens første bøker, men den norske modernismen forbindes gjerne med perioden etter andre verdenskrig. I Europa og USA knyttes modernismen til årene mellom verdenskrigene. Modernismen handler om det usammenhengende og kaotiske med å være menneske, og kan minne om nyromantikken.
 • Viktige forfattere: Virginia Woolf, Franz Kafka, Tarjei Vesaas, William Faulkner, Samuel Beckett, Gunvor Hofmo.
Dronning Orakel av Margaret Atwood

Postmodernismen - alt flyter

 • Når (omtrent): 1970-
 • Verden: Mediesamfunnet, oppløsning av gamle normer og regler, ungdomsopprør, globalisering.
 • Litteraturen: Postmodernismen blander alt. Ulike sjangere, ironi, selvbiografiske trekk, parodiering og lekenhet kjennetegner postmoderne litteratur.
 • Viktige forfattere: Jan Kjærstad, Dave Eggers, Kjartan Fløgstad, Thomas Pynchon, Angela Carter, Margaret Atwood.
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙