Bilde av Marjam Idriss

Marjam Idriss

Marjam Idriss, født i 1992, er oppvokst på Sola og Jåsund i Rogaland. Hun har studert litteratur ved universitet i Cambridge og er bosatt i London, der hun jobber i bokhandel i tillegg til å oversette og skrive. Jannikeevangeliet er hennes første bok.

Hun er også oversetter av Amanda Gormans Berget vi bestiger og Forandring synger.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙