Hva leter du etter?

Morten Krogh. Rekonstruerte minner

Årets sommerutstilling i Sølvberget Galleri var Morten Krohgs Rekonstruerte minner.

Morten Krohg er utdannet ved Statens Kunstakademi og Ecole Superior des Beaux Arts Paris. Han tilhører den kunstnergenerasjonen som brøt med det senmodernistiske maleriet på 1960-tallet. Influert av Robert Rauschenberg, Pop-art og Nouvelle Realism, byttet han ut maleriet med materialbilder. Han var medlem av kunstnergruppen Gras (1970 -74 ), hvor han arbeidet med silketrykk og plakater.

Siden har han skiftet mellom maleri og kombinasjoner med med ulike materialer,foto,og tekst. Dette delvis innefor en politisk eller eksistensiell kontekst. Morten Krohg var formann i direksjonen i Kunstnernes Hus i perioden 1967-69. Fra 1973 til 1979 ledet han oppbyggingen av Kunstakademiet i Bergen, hvor han og var rektor i 11 år. Videre var han var professor i estetikk ved Høgskolen i Oslo fra 1997 til 2007.

Rekonstruerte Minner

Installasjonen Rekonstruerte Minner har han arbeidet med siden 2000. Den består nå av 60 bokser kombinert med 60 tekstsitater. De presenteres nedfelt i i bord. Boksene kan ses som små "montre" med rester av arkeologiske funn. Det hele kan ligne på et gammeldags historisk eller etnologisk museum. Et sted der fortid møter samtid.

Tekstene er for det meste fragmenter hentet fra kunstnere,filosofer og teoretikere. Tekster og bokser illustrerer ikke hverandre. Hensikten har vært å sette sammen tekstuelle og visuelle materialer som kan samarbeide om å antyde små fortellinger i en lesers rekonstruksjon. Ingen fortelling kan fortelles uten leseren. Fortellingen eksisterer ikke uten mottaker.

Utstillingen åpnet lørdag 20. juni kl. 14.00.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙