Bilde av Ruth Wilhelmine Meyer

Ruth Wilhelmine Meyer

Foto: Carl J. Asquini

Ruth Wilhelmine Meyer er en norsk sanger, vokalkunstner, komponist og høgskolelektor.

Meyer er utdannet sanger fra Griegakademiet og fra Orff Instituttet für Musik und darstellende Kunst ved Mozarteum Hochschule i Salzburg i Østerrike. I 1992 startet hun sin karriere som sanger i Det Norske Solistkor under ledelse av Grete Pedersen.

Meyer er kjent for sin vokale spennvidde, som strekker seg over syv oktaver, og for sitt nonverbale uttrykk. Uttrykket hennes er sjangeroverskridende, og har spor av strupesang, opera, samtidsmusikk og folkemusikk fra ulike deler av verden. Hun samarbeider med symfoniorkestrerte, jazzmusikere, folkemusikere og sangere fra Russland, Polen, Bulgaria, India, Norge og Tyskland.

Prosjektene hennes har ofte et litterært utgangspunkt.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙