Hva leter du etter?
Grethe Mo og Tone Rogne Larssen på Sølvberget smiler.

Saga skriveliga

Vi tror at barn blir mer glad i bøker hvis de får være med å skrive en selv. Med Saga skriveliga inviterer vi skolebarn i Stavanger til Sølvberget for å skrive egne tekster som blir trykt og gjort klare for utlån i biblioteket.

Hva er Sagas oppdrag?
Hva skjer?
Hvordan bli frivillig?
Hva er oppdraget som frivillig?

Saga skriveliga skal være et lavterskeltilbud for barn mellom 9 til 13 år. Oppdraget er å ta vare på barnas fantasi og støtte lærere i det daglige arbeidet med skriveundervisning i skolen.

Språkferdigheter er en av de mest grunnleggende ferdigheter alle trenger for å delta i samfunnet. Med utgangspunkt i drama-pedagogiske virkemidler, lar vi en fantasifull rammefortelling gi barna motivasjon til å forstå at vi trenger deres hjelp!

Saga skriveliga er utviklet etter en modell fra en internasjonal organisasjon, 826 Valencia International.


Hva er vårt oppdrag?​

 • Inspirere barn gjennom lystbetont læring- til å erobre det skrevne ord!​
 • Gi barn og unge tilgang til engasjerende og nærværende voksne, i tillegg til lærere og foreldre.​
 • Være en ekstra støtte til lærerene på mellomtrinnet (9-13 år).​

Hva skjer?​

 • Barna inviteres på besøk til Sølvberget Saga skriveliga.​
 • Elevene deles inn i grupper på ca. 5 barn per gruppe. ​
 • En frivillig følger sin gruppe i 2 timer​.
 • Ansatte på Sølvberget leder opplegget​.
 • Elevene skriver og tegner, den frivillige oppmuntrer til diktning og noterer ned alle ideer til historien.​
 • Den ansatte fra Saga sirkulerer på bordene, følger opp gruppene og har ansvar for forløpet.​

Bli med som frivillig

Som frivillig kan du bidra til å gi alle barn ​like muligheter til ​å erobre det skrevne ord ​i en magisk skriveklubb​ på Sølvberget.

Hvordan bli frivillig

 • Du må være over 18 år og kunne delta i aktiviteter på dagtid- minimum to ganger pr termin. Du bestemmer selv hvilke dager som passer for deg.​
 • Meld din interesse som frivillige i Saga skriveliga. ​
 • Meld deg på planlagte sertifiseringskurs for frivillige nederst i denne saken.
 • Helt til sist kan du skrive under på Saga skriveliga sine etiske retningslinjer, som vi går igjennom sammen på kurset, og så er du klar for å delta i Saga skriveliga.

Hva er oppdraget for den frivillige på Saga

 • Støtte barna til å tro på egne ideer​.
 • Gjøre barna stolte av sine egne ferdigheter​.
 • Åpne opp for barnas skaperkraft og fantasi.​
 • Være en tydelig og tålmodig voksenperson.​
 • Gi opplevelser av meining, mestring og medbestemmelse​.
 • Bidra til et samfunn der alle barn og unge kan finne sin stemme.​
 • Sørge for at flere barn bli hørt og sett!​

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙