Sanna Sarromaa

Sanna Sarromaa (f. 1979) er finsk, men fant seg en mann fra Gudbrandsdalen og flyttet til Lillehammer der hun bor med deres tre barn. Er lektor i historie med doktorgrad og har blant annet forsket på kroppspress blant unge jenter. Har tidligere vært folkevalgt i kommunen og i fylket, og ertet på seg nordmenn med sine spalter i Gudbrandsdalen Dagningen og i VG.

Sarromaa er for tiden aktuell med boka Skilsmissebarn.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙