Hva leter du etter?
Foto av Yngve Anda som smiler til kamera.

Shared reading på fransk

Velkommen til høytlesning og samtale om noveller og poesi på fransk.

Vår formidler Yngve Anda har Shared reading på fransk.

Shared Reading er en unik leseopplevelse som binder en selv og mennesker sammen. Noen kaller det en moderne form for lesning, men det er faktisk mye mer enn det. I barndommen leser og hører vi historier fra foreldre og slektninger, men med tiden leser vi mer og mer for oss selv, uten noen å dele opplevelsen med.

Nå kan du delta i kollektiv lesing og samtale med våre dyktige formidlere på fransk. Det passer for deg som snakker språket og deg som lærer språket.

Hva går det ut på?

Med utgangspunkt i metoden "Shared Reading" leses noveller og dikt høyt for en gruppe mennesker. Alle i gruppen får en kopi av teksten når gruppen startes. Denne leses høyt av formidleren, som stopper underveis og inviterer til samtale om hvordan teksten oppleves og hvilke tanker og assosiasjoner lytterne får.

Lesefellesskapet handler om en umiddelbar opplevelse av kortere tekster. Gjennom lesingen får du utfordret deg selv og dine egne tanker. Du møter andres synspunkter på teksten – som kan være helt forskjellig fra dine egne. Det er også lov å bare lytte til samtalen, man må ikke si noe for å delta. Du trenger heller ikke å lese selv eller være interessert i litteratur. Dette tilbudet kan alle være med på!

Det er gratis å være med og åpent for alle.

Ønsker å delta i Shared Reading på norsk? Les mer her. 

Sjekk programoversikt

Tirsdag 11. april, kl. 18:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Spa for hjernen /Shared reading

Onsdag 12. april, kl. 12:00, Finnøy bibliotek

Shared reading på Finnøy

Onsdag 12. april, kl. 12:00, Rennesøy bibliotek

Shared reading på Rennesøy

Onsdag 12. april, kl. 12:00, 3. etasje, Klasserommet

Spa for hjernen /Shared reading

Onsdag 12. april, kl. 17:00, 4. etasje, Salongen

Lecture partagée - shared reading på fransk

Torsdag 13. april, kl. 18:00, 2. etasje, gruppebord v/flerspråklig samling

Wspólne Czytanie po polsku - shared reading på polsk

Tirsdag 18. april, kl. 18:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Spa for hjernen /Shared reading

Onsdag 19. april, kl. 12:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Spa for hjernen /Shared reading

Søndag 23. april, kl. 12:30, 4. etasje, Utsikten

Shared reading in english

Tirsdag 25. april, kl. 18:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Spa for hjernen /Shared reading

Onsdag 26. april, kl. 12:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Spa for hjernen /Shared reading

Onsdag 26. april, kl. 17:00, 4. etasje, Salongen

Lecture partagée - shared reading på fransk

Torsdag 27. april, kl. 18:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Wspólne Czytanie po polsku - shared reading på polsk

Tirsdag 2. mai, kl. 18:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Spa for hjernen /Shared reading

Onsdag 3. mai, kl. 12:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Spa for hjernen /Shared reading

Tirsdag 9. mai, kl. 18:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Spa for hjernen /Shared reading

Onsdag 10. mai, kl. 12:00, 4.etasje, Utsikten

Spa for hjernen /Shared reading

Onsdag 10. mai, kl. 17:00, 4. etasje, Salongen

Lecture partagée - shared reading på fransk

Torsdag 11. mai, kl. 18:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Wspólne Czytanie po polsku - shared reading på polsk

Søndag 21. mai, kl. 12:30, 4. etasje, Utsikten

Shared reading in english

Onsdag 24. mai, kl. 17:00, 4. etasje, Salongen

Lecture partagée - shared reading på fransk

Torsdag 25. mai, kl. 18:00, 2. etasje, langbord for litteraturgrupper

Wspólne Czytanie po polsku - shared reading på polsk

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙