Bilde av Solfrid Alstad

Solfrid Alstad

Solfrid Alstad (f. 1947) er pensjonert barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun har 40 års praksis som miljøarbeider, styrer og daglig leder ved ulike institusjoner i Oslo og som konsulent i førstelinjetjenesten i en kommune på Østlandet.

Alstad er for tiden aktuelle med boka På innsiden av barnevernet.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙