Hva leter du etter?
Utstilling The Characters av Tonje Birkeland, Sølvberget galleri, Stavanger

Sølvberget galleri

Sølvberget galleri formidler samtidskunst. Galleriet viser det fremste av samtidens billedkunstneriske uttrykk for et bredt publikum.

Foto: Utsnitt fra utstillingen The Characters av Tonje Bøe Birkeland.

Galleriet presenterer 3-4 utstillinger i året, både egenproduserte utstillinger og utstillinger i samarbeid med andre kunstinstitusjoner. Den kunstneriske profilen skal være på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er en publikumsvennlig arena og som en del av byens kulturhus er det viktig at utstillingene ses i sammenheng med øvrig programvirksomhet, og at de presenterer nyskapende kunstretninger og/eller gjenspeiler samfunnsaktuelle temaer.

Skoleformidling og omvisninger

Vi tilbyr tilrettelagt formidling av utstillingene for skoleklasser. Kontakt oss om du ønsker omvisning for klassen i aktuell utstilling.

Faste omvisninger i utstillingene hver lørdag kl. 14.00. Fri entre.

Historikk

  • Galleri Sølvberget ble først etablert i 1987 i Stavangers nye kulturhus, Sølvberget. Det lå i husets 4.etasje og var på rundt 200 kvadratmeter. Galleriet åpnet 4. november med en utstilling av Jan Groth. Det ble fort et meget anerkjent galleri som samarbeidet med de fremste galleriene i Norden.

  • Via samarbeidspartnere som Galleri Riis, Galleri Wang, Gallerie Nordenhake, Galleri Bohman, Galleri Mikael Andersen, Hennie –Onstad kunstsenter med flere kunne galleriet presentere utstillinger med kunstnere som Inger Sitter, Kjell Erik Killi-Olsen, Kjell Nupen, Tom Sandberg, Per Barclay, Fin Serck- Hanssen, Jan Håfström, Paul Osipov, Mogens Andersen, Cristo, Robert Mapplethorpe, Andres Serrano, og Joseph Boys

  • Grunnet store kutt i Sølvbergets budsjett, ble galleriet lagt ned i januar 1997. Etter mobilisering fra kunstvenner i store deler av landet snudde Stavanger-politikerne og det ble fra 1997 satset på å bygge opp en stor utstillingshall i kulturhusets 2. etasje. Den nye utstillingshallen Kulturtorget ble kalt Sølvberget galleri.

  • Nasjonal museet, Brandts Kunsthall, Haugar Kunstmuseum, Hennie-Onstad kunstsenter, CCA, Ronald Feldman Fine Arts, Moderna museet, Lynch Tham og Silvia Cintra var noen av de nye samarbeidspartnere som muliggjorde utstillinger med arbeider av kunstnere som Nam June Paik, Louise Bourgeois, Andy Warhol, Robert Rausenberg, Per Kirkeby, Richard Hamilton, Kiki Smith, Vanessa Phaff, Ida Applebroog, Julie Roberts m.fl. Galleriet kunnet stadig vise til gode besøkstall.

  • Høsten 2010 ble Sølvberget igjen pålagt nye kutt i sitt budsjett og galleriet ble foreslått nedlagt. Etter ny mobilisering og bred mediedekning fattet Sølvbergets styre et vedtak om at galleriet skulle videreføres i ”Nye Sølvberget”, altså som en del av rehabiliteringen av alt innholdet i huset.

  • Onsdag 9.september 2015 åpnet nye Sølvberget galleri. Det legges til tidligere lokaler i 2.etasje og fremstår i ny form med et areal på 280 kvadratmeter.
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙