Hva leter du etter?
Hayat Al-Sharif på kaien på vei til Utøya

Stavangers fribykunstner på Utøya

Hayat Al-Sharif var en av mange unge aktivister som deltok på The Young Expert Seminar on Freedom of Expression på Utøya, hvor 60 deltakere fra hele verden var samlet fra 19. til 21. mai. Temaet for seminaret var ytringsfrihet, demoratikamp, kunst og kultur, politikk, entreprenørskap og teknologi og media.

Fotojournalist fra Jemen

Fotojournalisten kom til Stavanger som byens trettende fribyforfatter i midten av januar. Al-Sharif kommer fra Sanaa i krigsherjede Jemen, der kvinner får en stadig mindre rolle i offentligheten. Hennes arbeide med å dokumentere en av verdens verste humanitære katastrofe satte Al-Sharif og hennes nærmeste i fare.

Til tross for risikoen, fortsatte Hayat sitt arbeid som fotograf til hun og familien ble tvunget til å forlate hjemlandet. Bildene hennes har blitt publisert i flere internasjonale medier.

Foto: Hayat Al-Sharif

WEXFO Youth

Hayat er en av 60 modige stemmer WEXFO Youth samlet på Utøya. Unge fagpersoner og aktivister innen kunst, kultur, politikk, media og menneskerettigheter fikk gjennom et tre dagers seminar mulighet til å møtes til dialog, diskusjon og panelsamtaler.

- Verden trenger engasjerte aktivister, eksperter og sannhetssøkere som stadig utfordrer og utvikler kunnskapen vår - selv om det medfører stor risiko for dem selv. Hayat Al-Sharif er et levende eksempel på det motet, den standhaftigheten, kunnskapen og det engasjementet som må til for å stå opp for ytringsfrihet og skape bedre samfunn - i Jemen og i Norge.

Det var derfor en stor glede at vi fikk med Hayat på denne viktige samlingen. Vi ser frem til å fortsette å samarbeide med henne og håper innbyggerne i Stavanger og Norge for øvrig får anledning til også bli kjent med dette unike mennesket og hennes prisbelønte fotojournalistikk fra hjemlandet Jemen, Jørgen W.Frydnes.

Etter tragedien som rammet Utøya 22. juli 2011, jobbes det på forskjellige måter med å hedre og bevare minne til de som omkom. Utøya har en lang tradisjon som møteplass for internasjonalt solidaritets- og fredsarbeid og unge mennesker kommer fra hele verden for å diskutere menneskerettigheter og demokrati. Arbeidet for demokrati og ytringsfrihet, og mot ekstremisme, har blitt styrket ytterligere etter terroraksjonen.

- Det å kunne være på Utøya og høre historien om Utøya føltes veldig personlig for meg. Jeg elsker hvordan de har tatt tilbake Utøya etter terroraksjonen til å bli en internasjonal møteplass og læringssenter for unge mennesker som kjemper for demokrati, menneskerettigheter, fred og forsoning – lokalt, nasjonalt og globalt, Hayat Al-Sharif.

Våge å ytre seg

Det er en trussel mot demokratiet at mange unge er i dag redde for å ytre seg. De er usikre på hvordan de skal fremme sine meninger på en god måte. I følge en undersøkelse NRK har gjennomført er mer en 40 prosent av unge mellom 19 og 39 år redde for å si sin mening i frykt for reaksjoner fra andre. Det å skape trygge rammer for de som ønsker å engasjere og ytre seg er en forutsetning for deltakelse i samfunnsdebatten.

Inspirasjon til videre arbeid

Som kvinne og fotograf i Jemen har Al-Sharif måtte holde en lav profil. Det å kunne møte andre engasjerte unge mennesker til gode samtaler og debatter var veldig inspirerende for henne.

-Ved å bli invitert til å delta på WEXFO Youth fikk jeg møte ytringsfrihetsforkjempere fra hele verden. Jeg opplevde frihet, styrke og trygghet til å uttrykke meg. Det var en stor opplevelse å delta i et prosjekt som tar sikte på å øke unge menneskers deltakelse i demokratiet gjennom deling av kunnskap om utfordringer og løsninger, Hayat Al-Sharif.

Al-Sharif ser frem til å kunne utføre sitt arbeid i og jobbe med nye prosjekter trygt plassert i Stavanger.

Gjennom fribyordningen legges det opp til at fribykunstneren skal kunne fortsette å ytre seg og dokumentere å rapportere nyheter fra hjemlandet, uten å risikere sitt eget liv.

Foto: Hayat Al-Sharif

WEXFO Youth var en del av WEXFO konferansen, World Expression Forum, som ble arrangert på Lillehammer 21. -24. mai.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙