Hva leter du etter?
Humoristiske tegninger av mennesker i ulike posisjoner. Skyggene deres staver ordet Humor.

Humor er tema for NBBK 2021

Nordisk barnebokkonferanse ble arrangert for fjerde gang 1. til 3. februar 2021. På grunn av Covid 19 pandemien ble konferansen heldigital. Tema var Humor.

Å ta humoren på alvor

Humor er et bredt og grenseoverskridende tema som både henviser til en litterær sjanger, et språklig grep, en grunnleggende, menneskelig egenskap og et verktøy for å møte og takle verden. Innenfor dette temaet finnes det rom til å ta opp spørsmål om mange ulike emner og tendenser, både i litteraturen og samfunnet den skapes og leses i. Klimakrise, sorg og tap, leselyst, lesevansker, kulturmøter, formidling, samhold, ekskludering, litteraturkritikk og kvalitetskriterier er bare noen av emnene som berøres og håndteres av Humor.

Morsomt - for hvem?

Hvem bestemmer egentlig hva som er morsom og god litteratur for barn? I barne- og ungdomslitteraturen er humor verdsatt av leserne og etterspurt på bibliotekene. Likevel når humorbøker sjeldnere opp i litterære kåringer der juryen består av voksne, og det meldes om at rene humorbøker sliter med å bli sett og tatt på alvor av både forlag, anmeldere og kritikere. Hva sier dette om voksnes vurdering av kvalitet i forhold til barns vurdering? Hva gjør det med ungdommenes leseropplevelse når boka ikke oppleves like humoristisk som de voksne har lovet på omslaget? Hvorfor er det så få humorbøker for de aller yngste leserne? Og kan formidling av og med humor være en nøkkel til å skape eller gjenfinne leselyst?

Humor på tvers av landegrensene

Det nordiske samarbeidet gir en verdifull mulighet til å se humoren på tvers av kultur, språk og geografi. For hva skjer når humor oversette, og hva lar seg ikke oversette? Hvilken status og levekår har humorlitteraturen? Ler vi av de samme tingene i alle de nordiske landene, og har vi samme tålegrense for hva vi lar barn og ungdom få lese? I Norge gis det ut mer humor for barneskolebarn, men fra 12-årsalder minker utvalget betraktelig. Hvorfor er det sånn, og gjelder det samme i de andre nordiske landene?

Farlig humor?

I et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv er det også interessant å se på humorens egenverdi. Er alt som er morsomt humor? Forlenger virkelig en god latter livet? Hva med humoren som vekker ubehag? Kan humor være farlig? I 2015 ble den satiriske humoravisen Charlie Hebdo utsatt for et dødelig attentat fra motstandere som mente redaksjonen hadde krysset en forbudt grense. Finnes det ting man ikke skal spøke med? Og hvordan er den humoristiske litteraturens levekår i en tid der ytringsfrihet og krenkethet står som tilsynelatende motpoler? Nylig ble dommedagsklokken stilt nærmere midnatt enn noen gang, og utsikter til klimakrise og krig tynger redde barn og stresset ungdom. Dette kommer også til syne i litteraturen, men hvilken rolle spiller litterær humor i møte med den vanskelige verden? Blir det bare tom underholdning eller et etterlengtet «comic relief»? Og hva skjer når vi nærmer oss det vonde, som selvmord, sykdom eller tap, gjennom humor? Blir det vanskelig å ta budskapet på alvor, eller åpner vi oss for å ta imot det ubehagelige?

Innspill til konferansen?

Har du ideer eller innspill til programmet for Nordisk barnebokkonferanse 2021? Vi tar gjerne imot tips om planlagte eller pågående forskning- og formidlingsprosjekter eller litterære utgivelser knyttet til temaet. Send oss en e-post!


Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙