Bilde av Toril Brekke

Toril Brekke

Toril Brekke er en norsk forfatter. Hun er utdannet typograf, og har arbeidet som typograf, lærer, fabrikkarbeider og journalist.

Brekkes forfatterskap er preget av sterkt samfunnsengasjement, historisk interesse og et dypt engasjement i menneskeskjebner, som f.eks. i debutromanen (Jenny har fått sparken, 1976) hvor en aldrende kvinne på en brødfabrikk blir sagt opp fordi hun ikke makter tempoet.

Brekke har også gitt ut mer eksperimentelle romaner, som f.eks. Sølvfalken (1986) der skikkelsene beveger seg i tid og rom, skifter navn og identitet og befinner seg dels i det rike Norge og dels i slummen i Brasil. Et annet eksempel er Ibsens røde lykt (1996) - en roman om de glidende overgangene mellom såkalt normal og såkalt ikke-normal seksualitet der forfatteren lar sin hovedperson, en kvinnelig psykiater, benytte seg av virtual reality-terapi for overgripere - en bok som nok kom ut litt før sin tid.

Av historiske romaner var Granitt (1994, om steinhoggerne ved Iddefjorden) den første, fulgt av Sara og Brostein (2001/2003) om Ålesunds første jordmor. Senere kom storverket om utvandringen til Amerika (2006-2010), der Brekke blant annet viser mangfoldet i årsakene til at menneskene forlot hjemlandet og fant nye hjem over hele det store kontinentet.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙