Hva leter du etter?
Sølvberget bibliotek og kulturhus sett fra Arneageren

Ytringsfrihets-hovedstaden Stavanger

Det er på tide at Stavanger tar posisjonen som et nasjonalt sentrum for ytringsfrihet og demokrati.

(Kronikk i Aftenbladet, 23.09.2022)

Ytringsfrihetskommisjonens ferske utredning («En åpen og opplyst offentlig samtale») etterlyser kontinuerlig arbeid med å bedre ytringers vilkår, og med å gi arbeidstakere, skoleelever – og alle andre – mer kunnskap og trygghet til å delta i offentlig samtale. Noen må plukke opp utfordringen, og Stavanger har et godt utgangspunkt for å være denne «noen».

Finnes det ytringsfrihet i Stavanger?

Spørsmålet ble stilt på et seminar om ytringsfrihet som ble arrangert forbindelse med Litteraturfestivalen Kapittel, onsdag 21. september. Universitetet i Stavanger, politikere fra partier i hele det politiske spekteret, kulturaktører som Tou scene, Museum Stavanger og Rogaland teater, Sykepleierforbundet, Stavanger Aftenblad, Rogalands avis, Muslimsk fellesråd, Næringsforeningen og andre var samlet denne dagen for å diskutere en felles vei videre for en satsing på å styrke arbeidet for ytringsfrihet her i byen.

Svaret på spørsmålet var – som ytringsfrihetskommisjonen også påpeker – at, ja, det står greit til med ytringsfriheten. Likevel er det tydelige utfordringer blant annet med den reelle ytringsfriheten i arbeidslivet. Det er også ofte store vanskeligheter med å fote seg i en ny og kaotisk medievirkelighet, der de sosiale mediene har stor makt.

Stavanger har en stolt tradisjon for å beskytte og fremme ytringsfrihet og offentlig debatt. ICORN og fribyordningen gir forfulgte forfattere trygghet og muligheter for å ytre seg fritt. På Sølvberget arbeider spesielt Kapittel og Kiellandsenteret med et tydelig mandat om å formidle spørsmål knyttet til det frie ord til både folk flest og til elever i Stavangerskolen. Universitetet i Stavanger har store ambisjoner for akademisk frihet og for styrking av offentlig debatt. Kåkånomics har satset offensivt de siste årene og har fått i gang en ny form for offentlig samtale rundt alt som handler om økonomi. På nye Iddis er trykkefrihet og demokratisk offentlighet hovedtemaer i den faste utstillingen.

Demokratiet er skjørt

Globalt er demokratiet i krise. Flere forfattere enn noen gang blir drevet på flukt på grunn av ord og ytringer. Journalister verden over risikerer livet for å rapportere om faktiske forhold. Omskriving av sannhetene og presentasjoner av vrengebilder foregår i stor skala i land som vi tidligere har respektert og sett opp til.

Vi er ikke immune for en liknende utvikling her hjemme. Vi skal ikke ta demokratiet vårt for gitt. Vi er enige med ytringsfrihetskommisjonen om at det trengs mer kunnskap og diskusjon om ytringers grenser og vilkår. Det er behov for god infrastruktur for ytringsfriheten og arenaer der det foregår opplyste samtaler på trygge, inkluderende arenaer. Slik er det på Sølvberget, og her i byen finnes det mange andre som også har liknende ambisjoner om en god og åpen offentlighet.

Internasjonale internettselskapet legger nå premissene for vårt demokrati og vår offentlige samtale. Det er også på disse arenaene at ytringsrommet er utfordrende. Å finne en måte å håndtere denne nye virkeligheten, å skape en motmakt mot plattformselskapenes makt, krever mye og skikkelig, engasjert, tverrfaglig samarbeid.

Et nasjonalt ytringsfrihetsråd

Rapporten munner ut i en rekke råd og anbefalinger. Vi har lagt merke til at rapporten har institusjonelle anbefalinger om å etablere et ytringsfrihetsråd, i tillegg til en portal for kunnskap om ytringsfrihet og offentlig debatt. Dette mener vi er en god idé. Faktisk er det en så god idé at disse nyvinningene bør etableres med hovedsete i Stavanger. Her finnes allerede en ytringsfrihetsklynge

og vilje til samarbeid på tvers av sektorer. Vi skal i gang med satsinger på Mediebyen og Akropolisvisjonen, som begge kan gi løft for ytringsfrihetsbyen. Det er også nedfelt i gjeldende kulturplan for Stavanger at det er et politisk ønske å etablere “et samarbeid om forskning og formidling som kan være en nasjonal kunnskapsressurs i arbeidet for å beskytte ytringsfriheten”. Denne ambisjonen kan nå få vind i seglene av ytringskommisjonens støtte.

Stavanger er, og har lenge vært en internasjonal by. Byen ved havet med blikket mot verden. Stavanger kommune har lagt føringer for en økt internasjonal satsing. ICORNs globale hovedkvarter på Sølvberget administrerer over 80 fribyer over hele verden, og styrking av ICORN og fribyordningen ligger på bordet til neste års kommunebudsjett. Med en satsing på ytringsfrihetsråd i Stavanger, kan det også få en internasjonal rolle, i tillegg til det nasjonale mandatet.

Energi og ytringsfrihet

For en måned siden seilte politikk og næringsliv til Arendal for å fronte Stavanger som nasjonal energihovedstad. Budskapet ble videre fremmet og styrket på et storslagent ONS uka etter, der realismen og bærekraften i en slik visjon ble behørig satt under debatt.

Når vi nærmer oss 900-årsjubileet for byen vår, er det på tide å løfte opp en supplerende visjon, en som ikke handler om det materielle, men om verdiene våre: Ytringsfrihetshovedstaden Stavanger.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙