FNs logo

Hvor mange land er medlemmer av FN?

Nord-Sør-Biblioteket får mange spørsmål om FN. Ett av dem er: "Hvor mange land er medlemmer av FN?".

FN har 193 medlemsland. Vatikanet er den eneste anerkjente uavhengige staten som ikke er medlemsland. Det nyeste medlemmet er Sør-Sudan (2011).

En kan merke seg at en ikke finner Taiwan, Tibet og Palestina på denne listen. Palestina har søkt om medlemskap, og har nå fått observatørstatus. De har også søkt om fullt medlemskap. Taiwan og Tibet er to av 69 medlemmer i UNPO, en organisasjon for land og folk uten representasjon.

Se også svar på

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙