Hva leter du etter?

Hvordan oppstod FN?

Nord-Sør-Biblioteket har fått spørsmål om FNs historie: "Hvordan oppstod FN, og hvorfor ble FN dannet?". Her kan du lese svaret, og finne mer informasjon om FNs historie.

Hvorfor ble FN dannet: Arbeide for fred mellom nasjoner

FN ble opprettet like etter 2. verdenskrig, hovedsakelig for å bringe sammen alle nasjoner i verden for å arbeide for fred.

Etter to store kriger i Europa i løpet av kort tid så en for seg at framtidige kriger kunne avverges gjennom samarbeid mellom nasjonene i FN. Forløperen til FN var Folkeforbundet, som ble dannet etter 1. verdenskrig med samme hensikt. Folkeforbundet var en langt løsere og mindre bindende organisasjon enn FN.

Hvordan og når ble FN dannet?

Offisielt ble FN dannet den 24. oktober 1945, ved at de opprinnelige 51 medlemslandene undertegnet FN-pakten. Forarbeidet til pakten ble utarbeidet gjennom mange møter og ulike avtaler under 2. verdenskrig. Sentrale land i denne prosessen var bl.a. Storbritannia, USA, Sovjetunionen og Kina.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙