Hva leter du etter?

FNs sikkerhetsråd og land med vetorett

Hvilke land er viktigst i FN sitt sikkerhetsråd?

Medlemmer av FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd består av 15 land. Fem av dem er faste medlemmer som har vetorett. Det er USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia, en kan si at dette er de viktigste landene i sikkerhetsrådet. De har mulighet til å blokkere vedtak på tross av et flertall bestående av 9 medlemmer, som normalt er nødvendig for å fatte et vedtak. De ti andre landene blir valgt blant FNs 188 andre medlemsland, de er medlemmer for to år om gangen. I perioden 2021-22 er Norge et av medlemmene.

Hva gjør FNs sikkerhetsråd

Rådet er det viktigste internasjonale beslutningsorgan for fred og sikkerhet i verden. Hvis en for eksempel ønsker å gripe inn i en konflikt, som borgerkrigen i Syria, ønsker en å få et vedtak i Sikkerhetsrådet som støtter dette. Det har ofte vært vanskelig fordi land som USA, Kina og Russland ofte har motstridende interesser og samtidig har vetorett.

Det de gjerne kan bli enige om er å komme fram til vedtak som bringer partene i en konflikt til forhandlingsbordet og megle mellom partene.

Sikkerhetsrådet kan også stå bak beslutninger om å sende fredsbevarende styrker til et konfliktområde.

Foruten å tillate bruk av makt på vegne av verdenssamfunnet kan de vedta å straffe andre land eller statsledere som bryter folkeretten eller utgjør en trussel mot fred og sikkerhet. Dette gjør de gjennom vedtak eller resolusjoner som inneholder mer eller mindre dypt inngripende tiltak, for eksempel ulike former for sanksjonerSvært sjelden inneholder de tiltak som gir tilgang til bruk av offensiv militær makt.

Noen eksempler på bruk av makt som er blitt støttet av Sikkerhetsrådet er USA sitt angrep på Afghanistan etter terrorangrepet 11/9-01, vedtaket om å bombe Gaddafi sine styrker i Libya for å beskytte sivile og bruk av militærmakt mot Irak etter landets invasjon av Kuwait i 1990

USA sitt angrep mot Irak i 2003 hadde derimot ikke støtte i FNs sikkerhetsråd, og en sier gjerne da at de ikke hadde mandat fra FN for invasjonen og okkupasjonen av Irak i 2003.

Fungerer Sikkerhetsrådet

Det har variert hvor effektivt sikkerhetsrådet har vært, alt etter hvordan det internasjonale samarbeidsklima har vært mellom stormaktene. Akkurat nå er det preget av et konfliktfylt forhold mellom de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet. Særlig etter Russland sitt angrep på Ukraina er det blitt et svært anspent forhold mellom Russland og USA, Storbritannia og Frankrike som på ingen måter har bydd på samarbeid. Kina og USA har også opplevd et større spenningsnivå seg imellom.

Av Sikkerhetsrådets faste medlemmer er det ofte sånn at Russland og Kina finner sammen, mens vestmaktene USA, Storbritannia og Frankrike fremstår som mer samstemte, men ikke alltid.

Mange ser en nødvendighet av å reformere SikkerhetsrådetSammensetting av rådet, de faste medlemmene og bruk av vetoretten er noen av elementene mange ønsker å endre.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙