Hva leter du etter?
En kamp til av Claus Lundekvam forside

Fordypningsoppgave om selvbiografier

SPØRSMÅL: Hei, jeg har valgt meg ut boken En kamp til av Claus Lundekvam til fordypningsoppgaven (norsk VG3). Hvilken problemstilling jeg skal velge, er jeg litt usikker på. En kamp til beskriver flere kamper. Han er en tidligere fotballspiller, og er åpen om valg og rusproblemer.

Har dere noen forslag til problemstilling knyttet til denne boken? Står litt fast. Er veldig sportsinteressert, så føler det kan være en god match."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Biografi (=livstegning på gresk) er en spennende sjanger, fordi de handler om virkelige mennesker som har levd et liv utenom det vanlige. Alle gode biografier er også gode fortellinger, hvor sammenhengen mellom de ulike fasene i livet blir forklart. Uten dette blir biografien tørr, leksikon-lignende og kjedelig.

En oppgave du kan skrive, er å se biografien opp mot ulike teorier om historiefortelling. Christopher Booker har skrevet The seven basic plots, som han mener de fleste fortellinger passer inn under. Du kan lese mer om dette her: https://no.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Basic_Plots. Du vil sannsynligvis finne en rekke dramaturgiske elementer i bøkene. Les mer om disse virkemidlene på Høgskolen på Vestlandet og NDLAs nettside. «Hvilke dramaturgiske elementer og plottstrukturer finner vi i bok A og B?», kan være en problemstilling. Da må du ta for deg personskildring, miljøskildring, motiv/tema og ikke minst hvilke krefter som virker i biografien. Hva/hvem er det som hindrer hovedpersonen i å nå målene sine? Hvordan bygges det opp spenning?

Du kan også se på hvilken rolle selve sporten fyller i bøkene du velger. Er sporten en venn i livet til hovedpersonen, en fiende, en forbannelse, et mål i seg selv eller bare et middel for å oppnå noe annet? En problemstilling kan være «Hvordan skildres sport i bok A og B?».

Det er skrevet mange selvbiografier av fotballspillere og andre idrettsutøvere. De norske biografiene er nokså like, for norske idrettsutøvere vikler seg inn i få skandaler og har hatt lite skurr i livene sine. (De fleste norske idrettsbiografier er trivelige tilbakeblikk på suksesshistorier.)

Derfor vil jeg heller anbefale at du leser en annen type selvbiografi i tillegg til Claus Lundekvams bok: Å sykle av Håvard Syvertsen. Akkurat som Lundekvams bok handler det om en manns liv med en bestemt sport, men ellers er bøkene helt forskjellige. Du finner den på biblioteket. Begge problemstillingene kan brukes hvis du velger disse to bøkene.

Husk å bruke eksempler fra bøkene når du drøfter likheter og forskjeller mellom dem. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙