Hva leter du etter?
Kjære av Linnea Myhre

Fordypningsoppgave om bøker av Linnea Myhre og Anniken Jørgensen

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg har valgt å skrive om bøkene Og der kom regnet og Kjære av Anniken Jørgensen og Linnea Myhre. Jeg sliter med å finne en god problemstilling jeg kan bruke til min fordypningsoppgave. Har dere noe tips til dette og hva jeg burde ha med i oppgaven?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! 

Først og fremst må du spørre deg selv hvorfor du har valgt akkurat disse bøkene – hva er det med dem som appellerer til deg, som gjør at du vil undersøke og sammenlikne dem? Tar de opp et tema du er interessert i? Hva er det som binder bøkene sammen og skiller dem fra hverandre?

For eksempel er begge bøkene skrevet av forfattere med bloggerbakgrunn, og framstår som virkelighetsnære, med fortellerstemmer som ligger tett opptil de virkelige forfatterne – kanskje mye på grunn av brev- og bloggformen i romanene?

Og dette kan være et utgangspunkt for en problemstilling. Du kan for eksempel spørre: «Hvorfor kan Og der kom regnet og Kjære karakteriseres som virkelighetsnære romaner?»

Begge bøkene berører også angst og psykisk sykdom, i større eller mindre grad, og dette er noe du kan bruke i problemstillingen din – du kan rett og slett undersøke hvordan dette temaet kommer til uttrykk i romanene.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙