Hva leter du etter?
Den store slam!boka av Guro Sibeko

Fordypningsoppgave om slampoesi

SPØRSMÅL: "Hei! Eg er norsklærar og har ein elev som har lyst til å ha om slampoesi i fordjupingsemnet sitt. Eg finn ikkje så veldig mykje stoff om dette, men har funne Den store slam!boka av Guro Sibeko m.fl.

Eg tenkjer at det kanskje er mest naturleg å ta utgangspunkt i retorikken dersom ein skal analysere munnlege framføringar (som vel er det ein bør gjere med denne typen lyrikk), men meir tradisjonell lyrikkanalyse er jo også eit alternativ. Har de tips til innfallsvinklar/tilnærming og kanskje nokre gode ressursar eg ikkje har funne fram til? I så fall blir eg veldig glad!"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Det høres ut som en spennende fordypningsoppgave. Sibekos bok er flott å bruke, og ja – retorikken i slampoesi er interessant å analysere. Jeg tenker også at det kan være et poeng å se nærmere på det muntlige ved slampoesi, og trekke linjer til lyrikkhistorien. Lyrikk var jo i utgangpunktet nettopp en muntlig sjanger, og har hatt ulike utrykk gjennom tidene.

For en tid tilbake var det for eksempel aktuelt å sammenlikne norrøne nidvers og såkalte «battles» i det amerikanske rapmusikkmiljøet, slik vi ser det i Eminem-filmen 8 mile (2002). Kanskje (ganske sikkert) går det an å finne tilsvarende interessante paralleller som kan speile det muntlige, spontane og folkelige ved lyrikken som vi finner i slampoesien.

Når det gjelder sekundærlitteratur kan dere se på boken #lyrikk: antologi med fagstoff, oppgåver og skrivehjelp (2020). Jeg vet ikke hvor mye det står om poesislam her, men jeg vil tro at det står noe, og vet at den generelle innføringen i lyrikksjangeren og -historien er god og tilgjengelig. Det kan også være nyttig å kikke på kapittelet om muntlig språk i Merete Morken Andersens Skriveboka (2008).

Lykke til!

Vennlig hilsen Hild

Lignende spørsmål

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙