Hva leter du etter?

Hva er global oppvarming?

Hvor mye varmere har verden blitt de siste årene, og hvordan påvirker menneskelig aktivitet klimaendringene? Vet dere om noen bra sider om global oppvarming?

Globale klimaendringer

Global oppvarming forbinder vi med den gjennomsnittlige temperaturstigningen på verdensbasis fra sent på 1800-tallet til i dag, og den forventede oppvarmingen som kommer i årene fremover. De fleste forskere knytter menneskelig aktivitet i forbindelse med industrialisering, økonomisk vekst og utslipp av klimagasser til denne temperaturstigningen. Det er forventet at det varmere klimaet kan få dramatiske konsekvenser for livet på planeten.

Fra 1880 til 2012 har temperaturen steget med 0,85 grader på verdensbasis. Den raskeste økningen har kommet de siste 30 årene. For de neste årene har FNs klimapanel satt et mål på at vi skal klar å forhindre at temperaturen vil stige med mer enn 1,5 C°, andre modeller fra det samme panelet tilsier at temperaturen i verste fall kan stige med omtrent 4 C°. Usikkerheten er knyttet til at det er vanskelig å ha nok kunnskap om jordens klimasystem til å komme med nøyaktige prognoser og at det er vanskelig å vite i hvor stor grad vi klarer å begrense utslipp av klimagasser.

Vi kan forvente at konsekvensene vil bli dramatiske. Det er ikke mye som har hatt slik innflytelse på livet og jordkloden sin utvikling som temperatursvingninger. Helt uten påvirkning av menneskelig aktivitet har klimaendringer vært relativt raske og avgjørende for klodens historie. Forskere har vanskelig for å forklare alle sider ved de naturlige svingningene, og med den menneskelig faktoren i tillegg blir det et globalt eksperiment som ingen vet resultatet av.

Årsaken til global oppvarming

De samme forskerne som står for rapportene over, og de fleste andre, er sikre på at menneskelig aktivitet bidrar til denne oppvarmingen av kloden. Det er særlig med utslipp av klimagasser og da spesielt karbondioksid (CO2) mennesker bidrar til oppvarmingen. Problemet er at forbrenning av fossilt brensel (kull, olje, gass) som fører til utslipp av CO2 er uløselig knyttet til industrialiseringen, økt forbruk og den økonomiske veksten vi har hatt i vesten og som en også ønsker å se i fattige land. - Eksempler er flyreiser, varme, kjøtt, det meste vi kjøper er produsert ved bruk av energi, eller transportert, på en måte som fører til utslipp av CO2.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙