Hva leter du etter?

Hva er verdens rikeste land?

Luxembourg kan regnes som verdens rikeste land, hvis man bruker BNP per innbygger som mål. Tar vi med såkalte mikrostater topper Monaco listen.

Det finnes ulike økonomiske mål som kan si noe om hva som er verdens rikeste land, det vanligste er å bruke BNP per innbygger.

I følge Verdensbanken og FN er mikrostatene Monaco og Liechtenstein landene med høyest BNP per innbygger, foran Luxembourg. På listene til Verdensbanken ligger Norge som nummer sju, men de fleste landene foran Norge er mikrostater, foruten Sveits, Irland og Luxembourg.

På andre lister kan en finne en rekke såkalte oversjøiske områder som ikke er selvstendige stater øverst på rangeringer etter BNP pr innbygger. De er ikke tatt med her, men det som kjennetegner områdene og landene som ligger øverst på slike lister er at de gjerne kan regnes som skatteparadiser.

BNP per innbygger (Verdensbanken):

Monaco 173 688 US$
Liechtenstein 169 049 US$
Luxembourg 135 682 US$
Bermuda 110 869 US$
Irland 99 152 US $
Sveits 93 457 US $
Norge 89 202 US $

Irland rikere enn Norge?

De fleste som har vært i Irland blir gjerne litt forundret over at Irland er rikere enn Norge. Kan det stemme?

Irland er et skatteparadis, her finner en store selskaper som Apple, Google og Microsoft. De bidrar stort til BNP i Irland og noen arbeidsplasser, men mindre til skattekassen. Det meste av profitten til selskapene går til eiere i USA og andre land.

Irland kommer langt dårligere ut hvis en ser på statsbudsjettene i verden pr. innbygger, eller forbruket til husholdningene i landet. Det er et mål som gir mer mening enn det mer tekniske BNP for å få inntrykk av hvor velstående en stat eller befolkningsgruppe er.

BNP (PPP)

Det finnes flere måter å beregne hva som er verdens rikeste land. En kan også prøve å justere BNP i forhold til valutaen eller levekostnadene i landet. Litt forenklet, hvilket land har innbyggere som ha råd til mest på hjemmemarkedet. Det blir kalt BNP-PPP (Kjøpekraftsparitet, Purchasing power parity). Da faller Norge ned på listen.

Tall fra Verdensbanken 2019:
Luxembourg 118 360 US $
Singapore 98 526 US $
Irland 93 612 US $
Qatar 89 949 US $
Sveits 71 352 US $
FAE 69 958 US $

GNI pr. innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også noe med det de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. I følge tall fra 2018 var Sveits verdens rikeste land foran Norge.

I svaret på spørsmålet om Hva som er verdens fattigste land, kan du finne mer informasjon om de ulike målene og problemer med å sammenligne internasjonal økonomisk statistikk.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙