Hva leter du etter?

Globale forskjeller i fordeling og levekår

Hvor store er forskjellene mellom fattige og rike, og hva kan en gjøre med dem.

De globale forskjellene kan framstå som overveldende. Både mellom rike og fattige land og ikke minst mellom rike og fattige mennesker. De aller rikeste i verden kan disponere mer rikdom og ressurser enn flere stater til sammen, mens andre har tilnærmet ingenting og bor på gaten og lever av det andre mennesker kaster. I land som Somalia og Nigeria er det 12% dødelighet av fødte før de er 5 år, i Finland er det 0,17%.

Nord-sør-biblioteket har svart på flere lignende spørsmål tidligere. Denne siden blir en oppsummering av tema som fattigdom, rikdom, og ulikhet. Hvor store forskjellene er kan illustreres gjennom statistikk, årsaker og hva en kan gjøre med dem er komplekst å svare på. En må også være oppmerksom på at statistikk kan også ha sine mangler, særlig når du skal sammenligne på tvers av land. Det kan du lese mer om her.

Økonomiske forskjeller mellom land

De rikeste landene i verdener er små skatteparadiser som Monaco og Liechtenstein. De har henholdsvis ca. 1,7 og 1,6 millioner kr i BNP pr. innbygger. Av de mer ordinære statene i verden er det Sveits og Norge som er rikest med ca. 800 000 og 750 000 kr i BNP pr. innbygger

Verdens fattigste land er i følge internasjonale finansinstitusjoner Burundi med ca. 2 500 nok i BNP pr. innbygger. Det er 1/320 del, eller 0,3 % , av hva de har å rutte med i Sveits, og bare 0,15 % av det de har i Monaco.

Det blir et stykke pizza til en innbygger i Burundi, og 320 til en i Sveits (eller 680 i Monaco). Det gir jo nesten ikke mening, men illustrerer forskjellen på de normalt rike av de rike i forskjell til de normalt fattige av de fattige. De individuelle forskjellene mellom de fattigste og rikeste er enda større.

Forskjell levekår

Levekår er et vanskelig og sammensatt begrep. Det kan være vanskelig å definere og måle fordi det består av mange ulike bestanddeler, og kan være vanskelig å statistikkføre slik at det er sammenlignbart.

Det finnes en rekke ulike indikatorer for levekår. Den som kanskje blir ansett som fasiten er UNDP sin årlige Human Development report, den inneholder en rekke slike indikatorer, og av noen lager de en generell indeks:

På topp av denne listen ligger Norge, og nederst ligger Niger. Verdiene i indeksen er henholdsvis 0,954 og 0,377. Det sier oss ganske lite hvis vi ikke har inngående kjennskap til indeksen, men vi kan se at forskjellene mellom landene er blitt litt mindre de siste årene.

Forventet levealder er en sentral indikator og sier mye om de generelle levekårene. I Den sentral afrikanske republikken er levealderen 52,8 år, i Japan er den 84.5 og i Norge 82,3. I rapporten finner en tall for mange andre levekårsindikatorer.

Barnedødelighet under 5 år er et annet tall som kan si mye om generelle levekår. Tallene for Somalia er 121,5 pr 1000, og i Nigeria er det 119,9.

Mange andre indikatorer på levestandard finner du på FN-sambandet sine statistikk sider

Det blir også utgitt en World Happiness report, som forsøker å gi et mål på hvor fornøyd befolkningen er med sitt eget liv. Denne rapporten er også basert på ulike indikatorer. Finland skal være landet som har den mest fornøyde befolkningen.

Noen av disse tallene er basert på en verdensomfattende spørreundersøkelse. At Usbekistan, Kambodsja og De forente arabiske emirater ligger på topp når det gjelder frihet over egne livsvalg, sammen med Norge, gjør at en lurer litt på hva dette er et mål på. Det illustrerer gjerne problemet med å utføre slike undersøkelser på tvers av grenser og kulturer. Usbekistan er et av landene som gjør det dårligst på Freedomhouse sin rangering av frihet i verden. De forente arabiske emirater og det fattige landet Kambodsja glimrer heller ikke på denne rankingen.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙