Hva leter du etter?

Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret.

Hva er menneskerettigheter?

For å finne et svar på spørsmålet, om hvilke land som verst når det gjelder å bryte menneskerettighetene, må en først definere eller bestemme hva en mener med begrepet menneskerettigheter. Deretter må en gjøre en presis vurdering eller måling av brudd på menneskerettigheter på tvers av land. Begge deler er svært vanskelig. Menneskerettigheter er et omfattende begrep.

Freedom House er en organisasjon som forsøker å lage en årlig rangering av hvordan stater forholder seg til menneskerettigheter, hvor stor frihet innbyggerne i landet har. De tar utgangspunkt i rettigheter som er internasjonalt anerkjent gjennom FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

En slik rangering må ikke oppfattes som en fasit, slike vurderinger vil alltid være subjektive og vanskelige å måle. Særlig er det et spørsmål om hvilke rettigheter en legger vekt på, og hva som er de viktigste rettighetene. Vestlige menneskerettighets organisasjoner, inkludert Freedom House, jobber først og fremst med det vi gjerne kaller de klassiske menneskerettighetene. Det er sivile og politiske rettigheter, mens sosiale rettigheter som retten til mer primære behov som mat, ikke å leve i ekstrem fattigdom, tilgang til helsetjenester og utdanning, er også en del av verdenserklæringen om menneskerettigheter. Noen vil mene at det er like viktige menneskerettigheter.

Hvem bryter menneskerettighetene mest?

Freedom House opererer med to ulike indekser, en for politiske rettigheter og en for sivile rettigheter.. De rangerer også områdene med et totalt gjennomsnittstall, da får de denne listen med land som er verst når det gjelder frihet:

1. Nagorno-Karabakh (Aserbajdsjan)

2. Tibet (Kina)

3. Syria

3. Sør-Sudan

4. Turkmenistan

5. Krim (Russland)

6. Øst-Donbas (Russland)

7. Eritrea

8. Nord-Korea

9. Vest-Sahara (Marokko)

4 av områdene med dårligst rangering har vært på denne lista siden 2010, og kan vel gjerne kalles for konsoliderte verstinger på Freedom house sine lister. Det er, Eritrea, Nord-Korea, Turkmenistan. Finland, Sverige og New Zealand er de tre landene som ligger best an på rangeringen.

På nettstedet Globalis finner du også listene til Freedom House:

Sosiale rettigheter:

Det finnes også noen lister rangerte etter sosiale rettigheter eller generelle sosiale forhold, uten at verdenserklæringen nødvendigvis ligger til grunn for utvalg eller vekting av variabler.

(Først publisert 05.01.2011, sist oppdatert 18.04.2024)

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙