Hva leter du etter?

Hvor mange dør av sult hvert år?

Spørsmål:"Jeg lurer på hvor mange barn som dør av sult i verden hvert år, og hvor mange mennesker regnes som under- eller feilernærte i verden? Jeg er også interessert i statistikk over hvor stort problem dette har vært, og hvordan utviklingen har vært de siste tiårene, og i hvilket land er det mest sult og matmangel?" 

Hva er sult?

Det er veldig vanskelig å sette et tall på hvor mange som dør av sult. Ofte er sult, eller under- feilernæring en medvirkende årsak til at barn dør av andre sykdommer. Underernæring hos mødre er også en vanlig årsak til spedbarndødsfall. En antar at 3,1 millioner barn under 5 år dør hvert år på grunn av underernæring eller feilernæring (VB 2018). Underernæring som barn, kan også føre til at en er langt mer mottakelig for infeksjonssykdommer senere i livet. Tallet på mennesker som dør av mer akutt matmangel er langt lavere. Det skjer gjerne i forbindelse med sultkatastrofer og hungersnød, og er gjerne knyttet til tørke og andre naturkatastrofer, eller krigssituasjoner.

Hvor mange sulter, og hvor mange dør?

I følge FNs World Food Programme er det nærmere 800 millioner som er rammet av sult/underernæring i verden. Av disse bor 98 % i utviklingsland. Det er vanskelig å finne tall for hvor mange man antar dør på grunn av sult eller underernæring hvert år, men det er gjort beregninger for hvor mange barn som dør. Basert på tall fra en studie av Lancet antar WFP at underernæring fører til at 3,1 millioner barn under 5 år dør hvert år. Det er 45% av alle barn som dør før de er fem år. Se også svar på spørsmål, om hva som er viktigste bruddene på menneskerettighetene.

I 1990 var 1000 millioner mennesker rammet av underernæring. Nå er det over 800 millioner, men tallet har de siste årene igjen vært i vekst. Mer statistikk finner du i rapporten Food Insecurity in the world, med grafer for utviklingen de siste 25 årene.

Hvilket land er hardest rammet av sult?

Global Hunger Index finner du et kart hvor du kan følge utviklingen for hvert enkelt land. Ifølge denne indeksen var Somalia hardest rammet av sult i 2021.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙