Hva leter du etter?
Sven Nordin og Per Christian Ellefsen i filmen Elling

Hvor finner jeg sekundærlitteratur?

Biblioteket har en stor samling med litteraturhistorie, oppslagsverk, biografier og tekstanalyser. Søk etter bøker eller ta deg en tur på biblioteket og få hjelp av en bibliotekar. Kanskje oppdager du nye, interessante bøker i hyllene. 

Sekundærtekster er tekster som gir deg mer informasjon om primærteksten, for eksempel en forfatterbiografi, en leksikonartikkel, en nettartikkel eller en fagbok. Bruk av sekundærlitteratur kan løfte oppgaven til et høyere nivå. Å finne ut hva andre har tenkt om emnet du har valgt, kan gi nye perspektiver til oppgaven.

Læreren stiller gjerne også krav til hvor mye faglitteratur du skal bruke i oppgaven. På biblioteket finner du store mengder sekundærtekster, og det kan gjøre oppgaven din mer troverdig hvis du bruker både trykte fagbøker og digitale kilder.

Bøker om litteraturanalyse og litteratur

Jan H. Landro: Frå Nora til Karl Ove : og 84 andre personar i norsk litteratur (2017)
Kulturjournalist Jan H. Landro portretterer og skildrar korleis 86 oppdikta personar tenkjer og handlar i nokre av dei beste norske bøkene gjennom tidene, frå den norrøne sagalitteraturen og opp til dagens «verkelegheitsromanar».

Per Thomas Andersen: Norsk litteraturhistorie, 2. utgave (2012)
Per Thomas Andersen gir deg en utfyllende beskrivelse av den norske litteraturhistorien. Her kan du lese om norske forfattere og perioden de skrev i fra norrøn litteratur og fram til i dag.

Marta Norheim: Røff guide til samtidslitteraturen (2007)
Marta Norheim er en kjent kritiker i NRK. Hun skriver her om norske samtidsforfattere og om kjennetegn ved den nye, norske litteraturen. Her kan du lese om forfattere som Trude Marstein, Erlend Loe, Olaug Nilssen osv.

Hans H. Skei: Blodig alvor (2008)
Velger du å skrive en fordypningsoppgave om kriminallitteratur, kan det være lurt å lese litt i denne boka. Her kan du blant annet lese om de ulike sjangrene innen kriminallitteraturen, om den typiske krimhelten, og om kjente kriminalforfattere og verkene deres.

Gerd Karin Omdal: Grenseerfaringer. Fantastisk litteratur i Norge og omegn (2010)
Gerd Karin Omdal skriver om fantastisk litteratur fra middelalderen og fram til i dag. Hvis du har lyst til å skrive om fantastisk litteratur eller fantasy, bør du absolutt ta en kikk på denne boka. Her kan du også finne ideer til ulike bøker og forfattere å skrive om.

Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen: Sykdom som litteratur (2011)
Her kan du lese om hvordan kjente sykdommer fremstilles i litteraturen, fra antikken og bibelsk tid til moderne samtidslitteratur, og du finner eksempler på en rekke romaner som kan relateres til emnet sykdom.

Anders M. Gullestad m.fl.: Dei litterære sjangrane (2018)
Denne boka tek føre seg dei tradisjonelle litterære sjangrane epikk, drama og lyrikk. Kvart kapittel gir ei grunnleggjande innføring i den enkelte sjangerens historie, kjenneteikn og analytiske omgrep. I tillegg inneheld boka eit innleiingskapittel om sjangeromgrepet samt eit kapittel om sakprosa. Omtalen er utarbeidd av BS.

Bøker om barnelitteratur

Tone Gunvor Risa Birkeland og Karin Beate Vold: Norsk barnelitteraturhistorie (2005)

Her får du historien om norsk barnelitteratur. Skal du skrive om barnelitteratur, vil du finne mye nyttig stoff i denne boka. Her kan du lese om de ulike sjangrene innen barnelitteratur, om hvordan barnelitteraturen har utviklet og endret seg, om skrivemåter og kjente forfattere som Alf Prøysen og Anne Cath. Vestly.

Ingjerd Traavik: På liv og død. Tabu i bildeboka (2012)

Hvordan blir tabu som skilsmisse, død og vold blir framstilt i bildebøker for barn? Her kan du lese mer om dette, og du finner også forslag til bøker du kan fordype deg i.

Bøker om lyrikk

Jørgen Sejersted og Eirik Vassenden: Lyrikk : en håndbok (2011)

Boka presenterer og analyserer 101 dikt fra norsk litteratur, fra middelalderen og fram til i dag. Boka formidler både kjente og nye innfallsvinkler til dikta, og gir i tillegg kommentarer til versifikasjon, rytme, rimmønster og strofeformer. Den har også ei ordliste over sentrale termer i diktanaly se, dikt- og førstelinjeregister og en bibliografi over sekundærlitteratur til de enkelte dikta. (Haugenboks omtale)

Bøker om tegneserier

Douglas Wolk: Reading comics (2007)

I denne boka presenterer Wolk de viktigste skaperne av moderne tegneserier. Han forklarer deres røtter, hvem de blir påvirket av, og forklarer plassen deres i kunsten.

Nettsider om forfattere, litteratur og litteraturhistorie:

Bokanmeldelser og litteraturpriser

Bøker og nettsider om filmanalyse

Arne Engelstad: Film. En innføring (2011)

Arne Engelstad tar for seg filmanalyse, hvordan filmen forteller, og hvordan den påvirker oss. Velger du å skrive om film, kan det være lurt å lese seg opp på filmteori, og da kan denne boka være fin.

Arne Engelstad: Fra bok til film (2013)

Hva skjer når en bok blir overført til filmmediet? Denne boken gir en systematisk innføring i adaptasjonsteori og adaptasjonsanalyse. De første kapitlene tar for seg ulike teoretiske aspekter ved adaptasjon fra litteratur til film. Deretter har boken kapitler som drøfter og gir modeller for adaptasjonsstudier i praksis, mens den siste delen består av analyser og oversikter som kan gi leseren hjelp til å navigere i materialet.

Bøker om språk og dialekter

Sylfest Lomheim: Språkreisa (2007)

Ei underhaldande reise tilbake til norskens opphav, og språkreisa tek til i dag med norskens plass i det globale språksamfunnet. Lomheim guidar oss gjennom det dramatiske tusenåret då urnordisk gradvis gjekk over til å bli norrønt som vikingane så tok med seg ut i Europa, fram til dagens internasjonalt prega norsk. Den kunnskapsrike språkdirektøren syner korleis samfunnsutviklinga har påverka språket vårt, og korleis menneska gjennom historia har teke til seg ord og vendingar i takt med nye behov. Reisa sluttar ved å vende blikket framover. Vegen vidare er uviss.

Ernst Håkon Jahn (red.): Den store dialektboka (1990)

Den store dialektboka presenterer dialektene våre fra nord til sør, fra øst til vest. I alt fjorten framstående språkforskere skriver her enkelt og forståelig om dialekter og dialektområder som akkurat de er spesialister i. Ved hjelp av kommuneoversikter bak i hvert kapittel er det lett å finne fram til beskrivelser av språket i hver enkelt lesers hjemkommune. Boka er i gaveformat, med helbind, har dialektkart og andre illustrasjoner.

Brit Mæhlum og Unn Røyneland: Det norske dialektlandskapet (2012)

Boka gir en oversikt over det tradisjonelle norske dialektlandskapet, men legger samtidig stor vekt på endringene dette landskapet har gått gjennom de siste tiårene. Resultater fra nyere forskning rundt om i landet blir trukket inn, og framstillingen gir slik en situasjonsrapport over dialektenes stilling i dag, på begynnelsen av 2000-tallet. I tillegg diskuterer forfatterne hvordan en kan tolke de endringene som pågår. Framstillingen trekker veksler på både klassisk dialektologi og nyere sosiolingvistikk, og har også med en faghistorisk orientering om disse to tradisjonene innenfor talemålsforskningen. Boka inneholder dialektkart og nye dialekteksempler. Det norske dialektlandskapet er aktuell for studenter i nordistikk og norsk i grunnskolelærerutdanningen, og for andre som ønsker å studere det norske dialektlandskapet.

Anders Vaa: Dialektboka (2016)

De norske dialektene er en del av vår nasjonale identitet. I denne boka kan du lære om, og ikke minst høre, 70 ulike dialekter fra hele landet. Språkforsker Anders Vaa forteller om de viktigste markørene for hver enkelt dialekt, med uttaler, bøyningsformer og stedegne ord. Boka viser hva som er karakteristisk for dialektene i hver landsdel, før hver regionen omtales og illustreres med lydeksempler. Vi møter også kjente mennesker som forteller om sitt talemål. Lydpanelet inneholder mer enn én time med taleprøver som kan hjelpe leseren med å plassere dialektene på kartet. Omtalen er utarbeidet av BS.

Bøker og nettsteder om retorikk

NDLA: Retorikk: kunsten å overbevise


Jens E. Kjeldsen: Retorikk i vår tid (2015)

Retorikk i vår tid er en innføring i moderne retorisk teori. Ved hjelp av eksempler fra norsk offentlighet og populærkultur presenterer forfatteren sentrale retoriske perspektiver på kommunikasjon og språklige virkemidler. Boken tar utgangspunkt i den retoriske tradisjonen, men har sitt hovedfokus på retorikken i vår tid, i moderne retoriske situasjoner og i mediesamfunnet.

Hans-Ivar Kristiansen: Retorikkhåndboken (2012)

Har du den riktige tesen eller hovedpåstanden? Har du de argumentene som støtter opp? Har du den språkbruken som gir energi til disse? Retorikk kalles dette, en kunnskap som er mer enn 4000 år gammel, men som er like viktig i dag. Boka passer like godt i hverdagslivet, i arbeid, på skole og under utdanning.

Anne Birgitta Nilsen: Hatprat (2014)

Hatprat er en form for språkbruk som kan forsterke og skape negative følelser, holdninger og oppfatninger overfor en gruppe mennesker eller et individ. Denne boka gir innsikt i hva hatprat er og kunnskap om hvordan denne språkbruken virker. Forfatteren går nærmere inn på hvilke språklige virkemidler som gjør at noen lar seg forføre og/eller manipulere av mobbing, netthets og hatretorikk. Videre diskuterer hun hvordan språkbruken kan angripe.

Andre nettsider om å skrive fordypningsoppgave

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙