Hva leter du etter?

Hvorfor bomber Israel Gaza?

Jeg har fått i oppgave å forklare hvorfor Israel bomber Gazastripen, hvorfor det er konflikt mellom Israel og Gaza? 

Dette spørsmålet ble først besvart i forbindelse med Gaza krigen 2008/2009, men blir med jevne mellomrom aktuelt igjen. Det er vanskelig å gi et godt svar på hva som er så viktig at ledere igjen og igjen setter i gang handlinger som fører til store lidelser og hundrevis av drepte inkludert barn. Mye av bakgrunnen for bombingen den gang er også aktuell for hvorfor Israel bombet Gaza blant annet i 201220142019 og 2021På Wikipedia finner du en oversikt over konflikter mellom Gaza og Israel.

Fire innfallsvinkler for å forklare hvorfor Israel bomber Gaza:

 • Konflikten på Gaza er en del av den konflikten mellom Israel og Palestinere som først og fremst gjelder retten til landområder. For å forstå denne konflikten bør en kjenne til den historiske bakgrunnen. Se svar på: Hvorfor er det konflikt i Midtøsten?
 • Situasjonen på Gaza de siste 30 årene.
 • Sentrale aktører og ledere på begge sider i konflikten. Hvorfor opptrer de slik de gjør?
 • De nærliggende hendelsene og forløpene som har ført til de ulike militæraksjonene.

Rakettangrep og bombing 2021

10. mai sendte Hamas raketter fra Gaza mot Israel. Israel svarte med raketter og flyangrep. Foreløpig er mer enn 250 palestinere drept, over 60 av disse er barn. Foranledningen til at Hamas startet rakettangrepet var en urolig situasjon i Jerusalem. Israel ønsker å kaste ut palestinske familier fra boliger som er gjort krav på av jødiske bosettere. Dette har ført til store protester. I sitt forsøk på slå ned protestene stormet Israelske styrker Al-Aqsa moskeen, 400 palestinere blir skadet. Den militante organisasjonen Hamas krever at Israel trekker ut opprørspolitiet fra moske området. Israel fortsetter sine aksjoner, og rakettskytingen er i gang. I Israel, hvor den den korrupsjonstiltalte Netanyahu kjemper for å beholde sin posisjon som statsminister, blir angrepet besvart med bomber og raketter. Samtidig men konflikten i Jerusalem og Gaza har også situasjonen i Israel blitt anspent med konfrontasjoner mellom jøder og palestinere på gatene.

Rakettangrep og bombing 2019

I mars 2019 blir det avfyrt raketter fra Gaza mot Israel. Flere raketter treffer et sivilt boligområde og skader 7 sivile. Israel besvarer angrepet med å bombe mål i Gaza, inkludert hovedkvarteret til Hamas. Foreløpig er det vanskelig å spekulere i hva som var bakgrunnen for angrepet fra Gaza. Det har vært interne uroligheter på Gaza stripen, med demonstrasjoner mot Hamas før angrepet, og FN slap en rapport som beskylder Israel for krigsforbrytelser kort tid før angrepet. Hamas benekter at de står bak angrepet, men Israel har gjort klart at de holder Hamas ansvarlig for alle angrep fra Gaza. Det er ikke vanskelig å forutse at det kommer gjengjeldelse angrep fra Israel og Netanyahu sin side, men det er usikkert om de ønsker at volden skal eskalere før valget i Israel. Det skal være inngått en våpenhvileavtale mellom partene.

Bombingen av Gaza 2014

Situasjonen på Gazastripen
Israel har innført en blokade og stengt grensene til Gazastripen, et av de tettest befolkede og fattigste områdene i verden. Palestinerne har lite å stille opp med i forhandlinger med Israel. De har få kort på hånd og er avhengig av velvilje fra Israel, noe det har vært lite av de siste årene. Den palestinske organisasjonen Hamas som kontrollerer vestbredden er svært motvillig til å gå i forhandlinger med Israel. De ser ikke på det som en mulig eller ønsket strategi. Deler av organisasjonen er svært militant og Jihad er en viktig del av ideologi og retorikk for sentrale grupper i organisasjonen.

Israel ønsker ikke å forhandle med Hamas som de anser som en terrororganisasjon. De ser på Hamas som en konstant trussel i forhold til terror og rakettutskytning med base på Gaza. De ønsker å knuse Hamas eller å svekke organisasjonens slagkraft kraftig.

Foranledning for militæraksjoner 2014
Hendelsene som førte til en opptrapping av konflikten I 2014 var drapet på tre jødiske tenårings bosettere og hevnaksjonen hvor en palestinsk tenåring ble brent til døde. Israels forsvarsminister varslet en militæraksjon som skulle "utrydde Hamas" etter drapet på de Israelske tenåringene. Hamas er en palestinsk politisk/militant organisasjon som har en sterk og ledende stilling på Gazastripen.

10 Hamas medlemmer ble drept og 400 arrestert under Israels aksjoner for å straffe gjerningsmennene, mål i Gaza ble også bombet. Hamas mener dette var et påskudd for et politisk angrep på Hamas. Ikke overraskende, for Israel eller andre, svarte de med å sende flere raketter mot Israel fra Gaza, og som forventet besvarte Israel ilden meget kraftig.

Foreløpig er over 2000 Palestinere drept, mer en 1 600 sivile, mer 400 av dem er barn (21. augusti), 66 Israelere er drept, 2 av dem sivile (21. juli).

Sentrale aktører og mulige interne årsaker og motivasjon

 • Likud og den nåværende Israelske regjeringen sin politikk er å føre en hard linje i sikkerhetspolitiske spørsmål og ovenfor palestinerne. De ønsker å markere ovenfor velgerne at de er tøffere en opposisjon på venstresiden, og samtidig unngå at velgere går til mer ekstreme partier på høyresiden. De forventer at dette fører til velgere og større mulighet for gjenvalg. Det kan også spekuleres i om de ser på et generelt økt konfliktnivå mellom Israel og Palestinere som en fordel for deres oppslutning blant velgere i Israel.
 • Hamas sin eksistens er i stor grad basert på fiendskap og konflikt med Israel. Det er vanskelig å si hva den siste bombingen har å si for oppslutningen om Hamas på Gaza, mange er krigstrøtte og frustrerte over Hamas. Men hat og ønsker om hevn rettes nok først og fremst mot Israel. Det kan være grunn til å tro at det mobiliserer til radikalisering og støtte for Hamas sine militante fraksjoner, særlig blant unge menn som utgjør rekrutteringsbasen for de militante. Støtten fra denne gruppen er gjerne viktigere for Hamas enn den generelle oppslutningen i befolkningen ellers.

Mer informasjon:

Mange av årsaken til bombingen i 2014 finner du også i punktene om bakgrunnen for bombingen i 2008/2009.

Gaza krigen 2008/2009

Du finner veldig mye informasjon om krigen på Gazastripen på internet. Det kan bli fort litt uoversiktlig. Angrepet på Gaza er en del av en konflikt eller krig mellom Palestinere og Israel som strekker seg nesten 100 år tilbake i tiden, men nedenfor har jeg trukket fram det som blir sett på som de viktigste og nærliggende årsakene til at Israel bombet og invaderte Gaza.

Israel har bombet og invadert Gaza fordi:

 • Hamas, som styrer Gaza, har skutt raketter på Israel
 • De ønsker å avvæpne Hamas, og svekke organisasjonen sin infrastruktur og lederskap.
 • De ønsker ikke å forhandle eller bruke diplomati for å få slutt på utskytingen, fordi de mener at Hamas er en terroristorganisasjon som ikke godkjenner Israel sin eksistens.

Hamas skytter raketter på Israel fordi:

 • Israel har stengt grensene til Gaza, noe som forhindrer en normal økonomisk situasjon og mangel på mange viktige varer i Gaza.
 • De oppfatter Israel som en okkupant av land områder som tilhører Palestinere.
 • Hvor hender det: Israel i Gaza

Andre bakenforliggende forklaringer

 • Det er snart valg i Israel og enkelte politikere styrker sine muligheter for å gjøre et godt valg med å gå til krig.
 • Israel ønsket å svekke Hamas militært før president skifte i USA, etter skifte kunne det kanskje bli vanskeligere å få støtte til et angrep av denne typen.
 • Hamas på sin side er en organisasjon som baserer sin støtte og makt (i forhold til rivalen Fatha) med å fyre opp under konflikten med Israel.

Konflikten mellom Israel og Palestina

Ovenfor er de mest nærliggende årsakene til angrepet nevnt, men bakgrunnen for den nåværende situasjonen er en lang historie om konflikten mellom Israel og Palestinerne.

Forsvar eller angrep
Israel oppfatter angrepet sitt 27. desember som et legitimt angrep for å forsvare sin befolkning. Hamas på sin side ser på Israel som en okkupant, og anser sin motstand som en legitim kamp mot en okkupasjonsmakt.

Siden 2001 er det avfyrt ca 8600 raketter mot sørlige Israel og 28 personer er blitt drept. Israel har til gjengjeld utført flere flyangrep mot Gaza som har drept langt flere Palestinere, og ingen har tall på granater som har rammet Gaza. Antall drepte under krigen i 2008/2009 var 1400, 926 av dem var sivile, og Gaza var nærmest lagt i ruiner. 13 Israelere ble drept, 3 av dem var sivile.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙