Hva leter du etter?

Kolonien Rhodesia

Rhodesia var betegnelsen på en region under kolonitiden, som senere ble Zimbabwe og Zambia.

Spørsmål:
"Jeg har noen spørsmål om Kolonitiden i Rhodesia som jeg synes det er vanskelig å finne gode svar på"

Zimbabwe, Rhodesia og Sør-Rhodesia

Foruten å være navnet på en region var også Rhodesia navnet på en ikke anerkjent stat styrt av et hvitt mindretall fra 1965 til 1979. Etter frigjøringen kjenner vi denne staten som Zimbabwe, og under kolonitiden var området kalt Sør-Rhodesia. Jeg antar at spørsmålene først og fremst gjelder Sør-Rhodesia, og ikke Nord-Rhodesia som etter uavhengighet ble Zambia.

Hvordan ble kolonien styrt?

Koloniseringen av Rhodesia begynte på 1890-tallet. Mye av området var da kalt Matebeland, og kontrollert av Ndebele-folket. Cecil Rhodes, som var lederne for Det britiske sørafrikakompaniet, ønsket å erobre området som lå nord for det som senere skulle bli Sør-Afrika. Han og Storbritannia ønsket å få kontroll over landet før portugisere fra Mosambik og Angola, tyskere fra Namibia, og ikke minst boerne sendte bosettere og soldater til landområdene. 

Han sendte en ekspedisjon med soldater og nybyggere inn i området. De tok over landområder gjennom en blanding av avtaler og våpenmakt. Området ble oppkalt etter Cecil Rhodes og offisielt grunnlagt i 1895.

Rhodesia ble lenge kontrollert og styrt av Det britiske sørafrikakompaniet. I 1923 ble Sør-Rhodesia, som senere ble Zimbabwe, etablert som en selvstyrt settler-koloni. Sør-Rhodesia var et britisk protektorat som ble styrt av europeiske bosettere. Selv om de var underlagt Storbritannia og London, hadde de større grad av uavhengighet enn andre britiske kolonier og protektorater. Sør-Rhodesia var ikke offisielt et såkalt dominion, men hadde i stor grad samme posisjon som andre hvite dominions, blant annet Canada, Australia, New Zealand og Sør-Afrika. Dette var kolonier med stor grad av uavhengighet. I motsetning til flere av de andre dominions, hvor urbefolkningen i stor grad hadde blitt presset ut, var kolonistene/settlerne i et klart mindretall i Afrika. Det var særlig tilfelle i Sør-Rhodesia. Protektoratet hadde en egen statsminister, regjering og politiske partier. Det ble avholdt valg, men bare de hvite hadde stemmerett.

I 1965 erklærte settler-myndighetene i Rhodesia selvstendighet, men ble ikke anerkjent av Storbritannia. Storbritannia insisterte på at uavhengighet måtte innebære flertallsstyre, og ikke et hvitt mindretallsstyre. Først etter en lang og blodig frigjøringskrig mot det hvite minoritetsstyre ble det holdt valg i 1979 med stemmerett for alle. Nord-Rhodesia, eller Zambia, ble selvstendig i 1964.

Hvordan var forholdet mellom koloniherrene og de koloniserte og foregikk råvareutnyttingen ved frivillighet fra innbyggerne, ved tvang fra kolonimakten eller ved konsesjon?

Det Britiske sørafrikakompaniet tok stort sett selv eierskap over de ressursene de kom over, eller fikk konsesjon til dem fra den britiske regjeringen. Det som la grunnlaget for denne overtakelsen var den såkalte Rudd Concession som Kong Lobengula av Matabeland skrev under på i 1888. Kongen prøvde å annullere denne avtalen i ettertid, men fikk ikke gehør for dette hos britene. Avtalen ga alle rettigheter til å bedrive minevirksomhet og forsvare disse områdene med militærmakt til Cecile Rhodes. Dette ble brukt av Rhodes til å få et royal charter fra den britiske regjeringen til å bosette og administrere området. 

Når Sør-Rhodesia ble etablert var den beste jorda, og områder med mest ressurser kontrollert av hvite-settlere, så det kommer an på hva du mener med innbyggerne. På side 322 i boken til Jarle Simensen kan du lese om hvordan handelskompaniet overtok land områder, og henviste Ndebele-folket til reservater. Den opprinnelige afrikanske befolkningen hadde lite eller ingenting de skulle sagt. I de fleste andre kolonier, som for eksempel India, overtok kolonistene i liten grad direkte eierskap over store landområder for å selv drifte dem, slik som i det sørlige Afrika.
Sør-Rhodesia var en settler/bosetter koloni. Landområdene ble overtatt gjennom avtaler, militære erobringer og konsesjoner.

Kunne afrikanerne dra noen fordeler av kolonistyret?

Afrikanerne kunne dra noen fordeler. Det mest iøynefallende var kanskje utbygging av jernbane. Utviklingen av utdanningsinstitusjoner, administrasjon og noe teknologiutvikling som modernisering av jordbruket, var også fordeler. Men det var ikke dette koloniherrene hadde som mål med koloniseringen, Det ser en godt ved å se på hvordan jernbanene ble utviklet under kolonitiden. Det ble bygget innover i landet, for å hente ut råvarer til kysten og havnene. Ikke mellom bysentrene og folk i Afrika, ikke for å lage et marked i Afrika. Cecilie Rhodes på sin side var en som hadde ambisjoner om å knytte Afrika sammen med jernbane, han ønsket å bygge en jernbane fra det britiske protektoratet Egypt til det britisk styrte Sør-Afrika.

I settler-kolonier som Sør-Rhodesia hadde gjerne den opprinnelige befolkningen enda mindre tilgang til utdannelse og deltagelse i det administrative apparatet enn i andre kolonier. I den siste delen av kolonitiden ønsket ofte kolonimakten å forberede de koloniserte på en overføring av makt og innføring av demokrati i koloniene. Det var på ingen måte tilfellet i hvite mindretalls settler-kolonier som Sør-Afrika og Sør-Rhodesia.

Hvilken råvare dominerte eksporten fra kolonien?

Tobakk var den viktigste råvaren til Sør-Rhodesia. Gull, kopper, kromitt, asbest, sukker og kjøtt var andre råvarer som ble eksportert fra Sør-Rhodesia i kolonitiden.

Wikipedia: Economy of Zimbabwe - Agriculture
Worlds top exports: Zimbabwes top 10 exports
Wikipedia: Company rule in Rhodesia: Agriculture and land distribution

Hvordan er forholdene i Rhodesia (Zimbabwe) i dag?

Forholdene i Zimbabwe i dag er dårlige, både sett i forhold til menneskerettigheter og økonomi. Noen av årsakene til dette kan gjerne knyttes til kolonitiden, men mye skyldes politikken til President Mugabe og partiet hans ZANU-PF, som overtok makten etter frigjøringen. Han har styrt landet mer eller mindre som en diktator, og har ført en svært lite fordelaktig økonomisk politikk. I november 2017 ble Mugabe avsatt etter et militærkupp og erstattet av visepresident Emmerson Mnangagwa. I 2018 vant ZANU-PF valget til store protester fra opposisjonen.

SNL: Zimbabwes Krisetid
Afrika.no: Zimbabwe
BBC: Zimbabwe

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙