Hva leter du etter?
Sult av Knut Hamsun omslag

Problemstilling om Sult av Knut Hamsun og Genanse og verdighet av Dag Solstad

SPØRSMÅL: "Hei, i sommer har jeg lest bøkene Sult av Knut Hamsun og Genanse og verdighet av Dag Solstad. Skolebibliotekaren anbefalte meg å lese bøkene, fordi man kan vinkle tematikken inn mot blant annet «psyke» og «ensomhet».

Har i løpet av sommeren blitt litt usikker på hva slags problemstilling jeg bør velge. Kan problemstillingen knyttes til det å sette bøkene i kulturhistorisk sammenheng - synes det virker veldig spennende. Kan hende at det beste er å finne et tema som knytter bøkene, for så å skrive om hvordan de språklige virkemidlene bidrar med å fremheve team (da med hensyn til perioden de er skrevet i). Som nevnt syne jeg at det er vanskelig å finne en problemstilling til disse to bøker. Sult handler om underbevisstheten, og i Genanse og verdighet går man dypt inn i årsaken til hvorfor Elias Rukla (hovedpersonen) fikk et anfall.

Kan det være et tema som knytter bøkene sammen? I Sult skiller hovedpersonen seg fra folk flest, mens i Genanse og verdighet føler Elias Rukla seg som en biperson i sitt eget liv. Uansett - er som nevnt usikker på hva problemstillingen skal være. Er mottakelig for all veiledning! :) "

SVAR: Hei, tusen takk for spørsmål! Det virker som om du har tenkt mye og er på god vei med fordypningsoppgaven.

Verdighet er viktig i både Sult og Genanse og verdighet, og er et menneskelig, eksistensielt tema som viser seg via Elias Rukla og jeg-personen i Sult, via tankene og handlingene deres. Kanskje særlig gjennom de to karakterenes "fall" og tap av verdighet: Ruklas sammenbrudd foran elevene, og jeg-personen i Sults opplevelse av ekstrem fattigdom, sult og fornedrelse.

Karakterene reflekterer også på forskjellige måter, og i ulik grad, over verdighet og uverdighet. Og det finnes håp og verdighet i situasjonene deres, kanskje spesielt i møte med litteratur, med lesing og skriving… Det er mye du kan ta tak i her, og som kan bli til en spennende oppgave! Kanskje problemstillingen enkelt og greit kan være: Hvordan kommer verdighet til uttrykk i Sult og Genanse og verdighet? Eller noe liknende.

Det er naturlig at du kommer inn på den litteraturhistoriske konteksten i analysen av romanene. Sult plasseres i nyromantikken, og har modernistiske trekk. Men det er også interessant å påpeke at det er en roman som kan oppleves som "ny og frisk" for moderne lesere, på grunn av fortellermåten, "bevisssthetsstrømmen", og på grunn av de tidløse kroppslige beskrivelsene som er en stor del av romanen.

Når det gjelder Genanse og verdighet er det ikke så lett å plassere den litteraturhistorisk, men det går an å si noe om romanen ut ifra Solstads øvrige forfatterskap, og ut ifra 90-tallslitteraturen og samtidslitteraturen generelt. Kanskje du kan dra nytte av denne artikkelen som forklarer hvordan man kan sammenlikne eldre og nyere litteratur med samme tema, med vekt på litteraturhistorisk kontekst: https://www.sølvberget.no/Laering/Fordypningsoppgave/Periodestudium-Amalie-Skram-og-Linda-Bostroem-Knausgaard

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙