Hva leter du etter?
Hør her's a Gulraiz Sharif forside

Problemstilling til bøkene Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei

SPØRSMÅL: "Hei. Vi har fordypningsoppgave i norsk. Jeg har valgt den nye Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei, men jeg vet ikke hvilken problemstilling jeg kan ha."

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Du har valgt to populære bøker som har en del felles. Det betyr at de passer godt til en fordypningsoppgave.

Både Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei handler om det å leve i Norge med en flerkulturell bakgrunn, og om hvordan dette påvirker de unge hovedpersonene.

Her er to forslag til oppgaver:

  1. En mulig oppgave du kan skrive, er å se på hvordan de to forfatterne leker med det norske språket. For eksempel: "Hva er forskjeller og likheter mellom språket i Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei?".

Hør her'a! begynner slik: "Sommerferie, as."

Og på samme side:

"jeg holdt på å pææse ut."

"Jeg tenker sånn, brorsan,"

Noe av det du kan komme inn på i en oppgave om språket i bøkene:

  • Hva kjennetegner språket i Tante Ulrikkes vei, sammenlignet med det eksemplene over?
  • Brukes det mer like mye slang ("uhøytidelig" språk) i begge bøkene? Hvis ikke, hvorfor?
  • Tante Ulrikkes vei har også noen sider som ser ut som e-poster. Hvorfor det?
  • På hvilken måte bidrar språket til din opplevelse av bøkene?

2. Begge bøkene handler om vennskap i oppveksten. En problemstilling kan være: "Hvordan skildres vennskap i Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei?" Her kan du for eksempel se på synsvinkelen i bøkene. Blir personene skildret utenfra, eller får vi bli kjent med tankene deres? Hva forteller dialogene i bøkene oss om forholdet mellom personene?

Håper dette hjelper deg videre! Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙