Hva leter du etter?

Russland og USAs imperialisme

Jeg skal forklare hva USAs og Russlands imperialisme gikk ut på, og si litt om hvordan den skiller seg fra øvrig europeisk imperialisme?

Svaret på spørsmålet avhenger i stor grad av hvilken tidsperiode du har fokus på. Ut i fra spørsmålet ditt antar jeg at det er perioden som gjerne kalles imperialismen.

Amerikansk og Russisk imperialisme og kolonisering

Når de europeiske stormaktene var opptatt av å kolonisere områder i andre verdensdeler var både Russland og USA mest opptatt av å kolonisere sine nærområder. Store deler av det som i dag ligger innenfor grensene til landene ble på mange måter kolonisert. I motsetning til de europeiske landene grenset de til områder som var "koloniserbare". Landene som vi kjenner i dag er på mange måter skapt av kolonisering. I 1866 var det Russiske imperiet på sitt største, og i geografisk utstrekning et av de største imperier i verdenshistorien. I USA ble indianerne fortrengt for å gjøre plass til nybyggere. I boken Empires Apart: A History of American and Russian Imperialism, argumenteres det for at det var denne tidlige vekst ideologien som senere skulle legge grunnlaget for hvordan landene oppfattet seg selv.

På slutten av 1800-tallet har landene utenrikspolitiske ambisjoner som ligner mer på europeisk imperialisme i motivasjon og til dels forutsetninger, men det også er en del som skiller dem. Kanskje særlig den russiske imperialismen. Russland var i mindre grad industrialisert enn de andre stormaktene og de hadde kanskje et enda større regionalt fokus enn den amerikanske imperialismen i denne perioden, og oppmerksomheten var først og fremst rettet mot grenseområdene til Russland.

USA hadde til tider en anti-kolonial retorikk, men ble selv en kolonimakt etter den spansk-amerikanske krigen i 1898. Etter krigen satt de med oversjøiske kolonier som Cuba, Filippinene, Puerto Rico og Guam.

E-bok fra bokhylla

Aschehougs verdenshistorie: Vesten erobrer verden 1870 - 1914

Les mer her

Amerikansk imperialisme

Undervisningssider:

Russisk imperialisme

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙