Hva leter du etter?

Undertrykking av aboriginere

I hvilken grad ble aboriginene undertrykket og utsatt for diskriminering, og hva var konsekvensene? Kan dere finne noen kilder på dette?

Aboriginere i Australia har i stor grad blitt undertrykket, diskriminert og utsatt for rasisme. Det er en debatt om en kan kalle behandlingen av aboriginene et folkemord eller ikke.

Den første effekten av koloniseringen var utbredte epidemier blant urbefolkningen i Australia. Det antas at kopper drepte bortimot halvparten av befolkningen.

Urbefolkningen ble også presset bort fra landområdene de hadde levd på. Landrettighetene deres ble ikke anerkjent. Begrepet terra nullius (landet tilhører ingen) ble brukt om Australia, og det var nærmest fritt fram for hvite britiske nybyggere å slå seg ned og overta landområder som sin eiendom. Det gjaldt særlig de mest gunstige områdene med gode vannkilder, dette førte til økt dødelighet hos urbefolkningen. Mange ble også drept i konflikter med hvite om landområder.

Konsekvensene var sterk nedgang i folketall. På øya Tasmania ble de utryddet, først og fremst av sykdom. Aboriginene mistet alt. De ble en underklasse på siden av resten av samfunnet som de har holdt fram til i dag. Langt ut på 1900-tallet var det en utbredt og akseptert rasisme og diskriminering rettet mot aboriginene. De fikk ikke stemmerett før 1967

Mer informasjon på norsk og dansk:

E-bok

Mer informasjon

Wikipedia

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙