Hva leter du etter?

Urbanisering i Norge

Vi skal arbeide med urbanisering, og vår oppgave er å se på urbanisering i Norge. 

Hvor mange nordmenn bor i byer og på landet? Hvordan har utviklingen vært og hvorfor har folk flyttet til tettstedene?

Nedenfor er det noen forslag til hvordan dere kan lære mer om urbanisering i Norge. Det inkluderer noen problemstillinger som kan utforskes og drøftes, og kilder som kan benyttes.

Hvor mange bor i byer i Norge og hvordan har utviklingen vært?

For å finne generell befolkningsstatistikk for Norge vil ofte Statistisk sentralbyrå være den beste kilden. SSB bruker begrepene tettsteder og spredtbygd strøk når de måler urbaniseringen i Norge. På nettsidene til SSB kan du finne tabeller med tall for hvor mange nordmenn som bor i tettsteder eller i spredtbygde områder.

Ønsker du å lære mer om hvordan den norske befolkningen har flyttet på seg lengre tilbake i tid, finner du informasjon i denne boken:

Hvorfor beveger folkemengden seg mellom land og by?

Det finnes mye litteratur og mange teorier som forklarer hvorfor folk bor der de bor, eller flytter til byer. Men først kan du kanskje prøve å finne ut hvorfor du bor på et tettsted eller landet?

Det første du må gjøre er å finne ut om du bor på et tettsted eller i et spredtbygd område. Det er kanskje lett å svare på hvis du bor i Oslo eller på Utsira, men hva om du bor i Kopervik på Karmøy, er det et tettsted i denne sammenhengen? Det er jo ikke mye til by i forhold til New York eller Kairo?

Foreløpig har vi tatt utgangspunkt i tallene til SSB, og da bør vi finne ut hvilken definisjon de bruker når de samler inn data for å kategorisere folk som tettsted- eller spredtbygdboere, og hvordan ditt hjemsted er definert. Når en skal forklare noe med hjelp av statistikk så er det viktig at en vet hvordan de ulike kategoriene er definert og hvordan en har samlet data for å presentere tallene en har kommet fram til. Se om du finner mer informasjon om det på sidene til SSB om befolkningstetthet. På SSB sitt temakart (klikk på temakart og velg tettsted) kan du se hvilke områder som er registrert som tettsted.

Se også

Oppgaver til undevisningsopplegg på Global skole

Hvis du bor i en by

Prøve å finne ut hvorfor du selv bor i en by. Det er kanskje på grunn av foreldrene dine. Hvorfor bor de i byen? Hvis det er på grunn av arbeidsplassen; hvorfor er den arbeidsplassen i byen og akkurat din by tror du? Har foreldrene dine alltid bodd i byen? Hvis ikke; hvorfor flyttet de? Hva med besteforeldrene dine, eller oldeforeldrene dine? Hvis du ikke vet nok om det, kan du prøve å å finne det ut. Her finner du nok dine beste kilder gjennom muntlige kilder, og ikke på internett.

Hvis du gjennom muntlige kilder klarer å spore opp navnet og kanskje bosted til noen av dine tippoldeforeldre, og de bodde i Norge, så kan du grave enda dypere, i Digitalarkivet. Folketellingen fra 1910 kan være et godt utgangspunkt for å finne informasjon om bosted og yrke til dine forfedre.

Hvis du bor på landsbygda

Hvorfor bor du i det SSB kaller et spredtbygd område? Kjenner du noen, eller har du noen slektninger som er flyttet til en by? Hvorfor flyttet de? Tror du at du blir boende på landet, eller kommer til å flytte til byen, og hvorfor kommer du i så fall til å flytte?

Hvis du gjennom muntlige kilder klarer å spore opp navnet og kanskje bosted til noen av dine tippoldeforeldre, og de bodde i Norge, så kan du grave enda dypere, i Digitalarkivet. Folketellingen fra 1910 kan være et godt utgangspunkt for å finne informasjon om bosted og yrke til forfedrene dine.

Drivkrefter for urbanisering i Norge

Det er mange prosesser som har ført til at mennesker har flyttet til byer i Norge. Ofte vil det være knyttet til næringsliv og arbeidsplasser. Industrialisering blir ofte brukt som en forklaring for urbanisering. Den generelle moderniseringen med ny teknologi, mer service rettet næring, flere offentlige tjenester, kulturelle og sosiale endringer og innvandring er også sterke drivkrefter for urbanisering. Mer informasjon om bakgrunn og drivkrefter for urbanisering i Norge finner du i kildene nederst på siden.

Du kan bruke kildene du finner på denne siden til å jobbe med disse oppgavene:

  • Hvordan har utviklingen vært, og i hvilken periode har tettstedene vokst mest?
  • Er det forskjeller på menn og kvinner?
  • Hvordan har utviklingen vært i ditt fylke i forhold til resten av landet?
  • Hvordan har utviklingen vært for de største tettstedene fra 1930 fram til 2011? Hvor stor andel av befolkningen bodde i de største tettstedene og i hvilken periode vokste de mest?
  • Bruk både det du fant ut om din egen bakgrunn og kildene på denne siden til å drøfte årsaker til, og konsekvenser av urbanisering i Norge.
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙