Hva leter du etter?
Hva vil folk si filmplakat

Fordypningsoppgave om Hør her'a og Hva vil folk si?

SPØRSMÅL: «Hei! Vi har en fordypningsoppgave i norsk faget vg3 og jeg valgte bøkene Hør her'a og Hva vil folk si.

Jeg klarer ikke finne en problemstilling til oppgaven, kunne dere hjulpet meg? Vi skal skrive 5-10 sider, og jeg sliter med å finne ut av hva jeg skal skrive ut i fra de bøkene. Kunne vært til hjelp med en mal på hva jeg kan skrive/se etter i bøkene.»

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Bøkene du har valgt har likhetstrekk i tema, samtidig som de er veldig ulike i stil og tone. Det gjør at de egner seg godt for en fordypningsoppgave!

En mulig problemstilling kan være "Hvordan skildres kjønnsroller i bøkene Hør her'a og Hva vil folk si?".

En annen mulig problemstilling kan dreie seg om sjanger. Realismen er en epoke vi gjerne forbinder med 1800-tallet, og da spesielt Ibsen og Kielland. Målet var å bruke litteraturen til å sette problemer i samfunnet under debatt. Også i våre dager skriver forfattere bøker for å rette søkelyset mot skjevheter i samfunnet. (Les mer om dette på NDLA.) En problemstilling til bøkene du leser kan være "På hvilken måte kan vi si at Hør her'a og Hva vil folk si er et eksempel på bøker i tradisjonen som vi kaller realisme?"

Du spør om en mal. Det nærmeste jeg kommer, er dette forslaget:

 • Heng opp problemstillingen foran deg når du leser. I teksten leter du etter alt som bidra til å svare på den.
 • Les med blyant og ark foran deg. Notér ned hvor i teksten du finner noe interessant. Eksempler på det du skriver om vil gjøre oppgaven din mye sterkere. ("Hovedpersonen i Hva vil folk si er dominert av foreldrene sine. Dette ser vi for eksempel på side X, hvor faren sier [eksempel fra teksten] osv.")
 • En forfatter har mange virkemidler for å fortelle en historie. Lag på forhånd en liste over faktorer du vil undersøke. Dette vil være til hjelp underveis. Hvordan bidrar disse til å svare på problemstillingen du har valgt?
  • Synsvinkel. Hvem forteller historien?
  • Personskildring. Hvordan skildres de ulike personene? Kommer personlighetene deres fram ved dialog, handling eller får vi vite hvordan de tenker?
  • Miljøskildring. Hvordan skildres omgivelsene?
  • Hvordan er tonen i boka? Alvorlig, humoristisk, optimistisk, sorgtung, ironisk, muntlig, slang-preget? Er det innslag av andre språk enn norsk?
  • Hva er de/de sentrale konfliktene i boka? Hvordan bygges det opp spenning?

Når du leser, bør du altså undersøke de ulike virkemidlene opp mot problemstillingen din. Hvis du skriver om kjønnsroller i de to romanene, hvordan bidrar synsvinkelen til å si noe om kjønnsrollene? Still deg det samme spørsmålet når det gjelder personskildringer, miljøskildring osv. Det finnes mange former for litterære virkemidler, og du kan lese mer om dem i denne presentasjonen fra OsloMet.

Når du har notert underveis, vil du til slutt danne deg et bilde av hvordan disse ulike sidene ved teksten forholder seg til problemstillingen din. Og når du har analysert hver bok for seg, kan du sammenligne bøkene, og si hva som er likt og forskjellig ved dem når det gjelder problemstillingen din.

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙