Hva leter du etter?
HEN - flydende kjønn, utstilling Sølvberget galleri 2019. Fin Serck-Hanssen - Gjermund (Queer style, 2019

HEN - flytende kjønn

26. januar - 24. mars 2019

Utstillingen tematiserer hvordan det flytende kjønn og spørsmålet om HEN - også kalt det tredje pronomen - reflekteres i samtidskunsten. Flere av verkene viser hvordan kjønn og identitet er konvensjonsbetinget og kan relateres til sosiale og politiske endringsprosesser.

Diskusjonen i de senere år rundt flytende kjønn har ikke bare utfordret stereotypene knyttet til det mannlige versus det kvinnelige, men også den biologiske versus den kulturbetingede oppfatningen av kjønn. Under dette igjen ligger en kritisk gransking av den tokjønnsmodellen, som for mange oppleves som en undertrykkende mekanisme i samfunnet.

Menneskerettigheter

Det kjønnsoverskridende perspektivet som denne utstillingen inviterer til, dreier seg i tillegg om menneskerettigheter. I mange land er det å være homofil eller transperson fortsatt ulovlig. Heller ikke vi er fri for disse holdningene når det viser seg at ordet «homo» er det mest utbredte skjellsordet i den norske skolen.

Her kan samtidskunsten være et felt hvor kjønnsoverskridende tenkemåter og praksiser løftes frem og tematiseres, et sted hvor de strikte grensene åpnes mot en type humanisme som både ivaretar ytringsfriheten og tilbyr rom for mangfold.

For Sølvberget galleri er det en viktig oppgave å fylle vår samfunnsrolle gjennom å formidle kunstnerisk lys på mange av de problemstillinger som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) har satt på dagsorden i de siste år.

Gjennom fotokunst, collager, akvareller og tekstilinstallasjoner inviterer utstillingen til en mer kjønnsoverskridende praksis, der grenseoppgangene mellom kjønnene utvides og kjønnsbegrepet blir mer flytende.

Deltagende kunstnere

Marit Victoria Wulff Andreassen, Dania Burger, Nan Goldin, Narve Hovdenakk, Maria Høeg og Bolettte Berg, Ane Lan, Bjarne Melgaard, Geir Moseid, Astrid Runde Saxegaard, Fin Serck- Hanssen, Andres Serrano, Kjartan Slettemark, Lesia Vasylchenko, Synnøve G. Wetten og Ming Wong.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙