Hva leter du etter?
Formidler som står foran skoleklasse på Kiellandsenteret

Klassebesøk på Kiellandsenteret

Hvorfor er litteratur viktig? Hvem var Alexander L. Kielland, og hvorfor skal vi lese ham i dag? Hvordan kan vi gå i dialog med Kielland, eller bruke litteraturen hans i møte med kunst på Sølvberget galleri?

Kiellandsenteret tilbyr ulike formidlingsopplegg som gir et innblikk i Kiellands forfatterskap, hans litterære prosjekt og den tiden han skrev i. Et besøk på Kiellandsenteret kan imidlertid også handle om hvordan samtidslitteraturen går i dialog med eldre tekster, og det å finne mening i møte med litterær tekst. Eller det kan inkludere et besøk på Sølvberget galleri og øvelser i kreativ skriving.

Formidlingen på Kiellandsenteret er tilpasset læreplanverket og fagfornyelsen. Vi vektlegger dybdelæring og tverrfaglighet, og tar utgangspunkt i følgende kompetansemål i norskfaget:

  • Å kunne engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft.
  • Å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene.
  • Arbeide med litterære tolkninger og sammenligne tekster.
  • Utforske og reflektere over hvordan tekster fra realismen framstiller mennesket, naturen og samfunnet.
  • Analysere og tolke romaner (…) fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten, og egen samtid.
  • Drøfte hvordan eldre tekster er relevante i dag.
  • Stimulere til elevmedvirkning og lærelyst ved hjelp av oppdagende og utforskende oppgaver.

Formidlingsoppleggene er tilpasset elever på 10.trinn og i videregående skole, og tar i bruk de språklig moderniserte nyutgivelsene av Kiellands viktigste verker.

Varighet: To skoletimer.

Maks antall elever: 25-30 stk.


Kiellanddialoger

Kiellanddialoger er basert på en litterær samtale mellom en død og en levende Stavangerforfatter, mellom Alexander L. Kielland og Marjam Idriss. Elvene får i oppgave å koble seg på denne samtalen.

Vi arbeider med novelletten "Karen" og den stemmeløsheten, som gjennom tidene særlig har rammet kvinner. Karen er sviktet, alene og helt taus når hun til slutt velger å drukne seg i torvmyra, og står overfor svært få muligheter. Det er derfor et mål å tilby Karen nye fortellinger og stemmer, og slik rette søkelys mot Alexander L. Kiellands feministiske ideer, og mot litteraturens kraft og evne til å "gi stemme til de stemmeløse".

Kiellanddialoger peker imidlertid også utover, mot dagens problemstillinger knyttet til kvinner og stemmeløshet, og tar opp i seg elevenes egne erfaringer og kunnskaper om emnet.Kielland og samtidslitteraturen

Hvordan kan vi aktualisere Kiellands forfatterskap via samtidslitteraturen? Hvordan får samtidslitteraturen kraft fra den eldre litteraturen? Hvordan snakker den eldre og den nye litteraturen sammen? Hvorfor, og hvordan, er denne samtalen meningsfull?

Kiellandsenteret tilbyr et formidlingsopplegg med utgangspunkt i sentrale begreper som “forståelse” og “mening”, knyttet til det å lese litteratur.

Elevene vil bli utfordret til å lese ulike tekster inn i en litterær samtale, som strekker seg på tvers av tid og rom. Her er det mulighet for å finne likheter og forskjeller, linjer og brudd, gjennomgående motiver, tendenser og sammenhenger - som kan åpne opp for nye innsikter, og føre til en utvidet forståelse av verdien av å lese litteratur.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙