Hva leter du etter?
Kunstverk av Nuri Sakong i en av hyllene på biblioteket

Kunstnerinvolvering i tjenesteutvikling

Dette er en håndbok som handler om kunstnerinvolvering i utvikling av offentlige tjenester. Håndboken er utviklet fra et prosjekt som har pågått på Sølvberget gjennom året 2022.

Last ned håndboken her:

Kunstnerinvolvering i tjenesteutvikling – en håndbok (last ned PDF)

Se film om prosjektet fra innovasjonsdagen.

Håndboken er for deg som ønsker å utvikle ditt tjenesteområde på en annerledes måte. I prosjektet som skisseres her bruker kunstnere sin evne til å se med et annet blikk og skaper dialog rundt tjenestenes utfordringer og problematikk, ved bruk av midlertidig offentlig kunst.

Kunstverk kan gi en verdi til den enkelte offentlige institusjon ved å kommentere, eller videreutvikle et tilbud, både for brukere og ansatte. Ved å lage kunst av offentlige tilbud, ser man dem på en ny måte og gir det en ekstra dimensjon.

I håndboken finner du hvordan man går frem for å forme og gjennomføre et slikt prosjekt.

  • Forankring
  • Prosjektbeskrivelsen og finansiering
  • Open Call
  • Avtale med kunstneren
  • Etabler prosjektgruppe
  • Metoder og faser
  • Avslutning

For info om tidligere samskapingsprosjekt med Kari Kalstø, se her

Kunst for å gjenoppdage biblioteket

Et samskapingsprosjekt mellom Sølvberget og kunstner Nuri Sakong vil få deg til å gjenoppdage biblioteket, se med fingrene og kjenne din egenverdi.

Sakong har samarbeidet med både ansatte og brukere på Sølvberget. Samarbeidet eller samskapingen i innovasjonsprosjektet går ut på å undersøke hvordan man kan gjøre bibliotektjenestene bedre. Med bibliotektjenester så menes det alt fra utlånsautomater og apper, til bokhyller eller møteplassen og alt man bruker biblioteket til. Nuri Sakong vil ta utgangspunkt i det tredje bibliotekrommet som står for demokrati og dannelse, og prøver å nå en målgruppe, som beskrives med disse ordene i vår egen lov om folkebibliotek:

«Folkebibliotekvirksomheten omfatter bibliotektjenester for alle som har spesielle vansker med å bruke biblioteket» (hentet fra lovdata.no, Lov om folkebibliotek, §2)

Berøringens kunst, å se med fingrene

Kunstinstallasjonen «Du er ein blome» på Sølvberget bibliotek og kulturhus, består av ti porselensplater med epigrammer med punktskrift. Fem store plater er plassert rundt om i biblioteklokalets interiører, og fem mindre plater er til utlån for alle som vil låne med seg en hjem. Nuri Sakong vil få deg til å se med fingrene og kjenne din egenverdi:

«Hovedformålet med kunstverket mitt er å introdusere bibliotekets besøkende til punktskrift, og la dem fysisk oppleve og undersøke skriften ved bruk av korte epigram trykket på keramikkplater. Epigrammene skal ha tekst, hentet fra ulike bøker og tekster, som forteller de besøkende at hver skapning er viktig, vakker og har egenverdi. Hver plate skal ha forskjellig epigram. Kunstverket tar også sikte på å minne publikum på om at lesehandlingen ikke bare kan gjøres med øynene. Det finnes mange måter å tilegne seg informasjon på. Vi må alle gå utenfor våre egne forutsetninger, dersom vi skal få et fullstendig bilde av hva språk er og kan være.»

Prosjektet er støttet med innovasjonsmidler fra Stavanger kommune.

KORO og Nye Stavanger Universitetssykehus kjøper i år (2023) inn hele kunstinstallasjonen "Du er ein blome" av Nuri Sakong til sykehusets kunstsamling.

Nuri Sakong

Nuri Sakong er en koreanskfødt, norsk-basert kunstner bosatt i Sandnes.

Hun tok sin MA i filosofi fra Keimyung University, Sør-Korea (2009-2013) og MFA fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Norge (2015-2017).

Hun jobber med installasjoner på tvers av en lang rekke sjangere, basert på en studie av forholdet mellom væren og rom. Gjennom punktskrift og buddhistisk filosofi inntar hun denne gangen bibliotekrommet. Porselensplatene med epigrammene i punktskrift er i seg selv også estetisk vakre, og gir en taktil opplevelse når de berøres.

Hun sier: «Jeg er inspirert av konseptet Tripitaka Koreana, som er den eldste intakte versjonen av buddhistisk kanon skåret på tre for trykking: https://en.wikipedia.org/wiki/Tripitaka_Koreana

Keramikk er laget med naturlige ingredienser og har en varm følelse når du berører den. Punktskrift er en av metodene blinde bruker for lesing og kommunikasjon (blindeskrift). Den er normalt trykket på papir, plast eller andre materialer for å la blinde lese ord med fingrene. Å bruke punktskrift håper jeg vil fostre bevissthet og nysgjerrighet hos publikum, og bidra til at de kan få oppleve punktskrift, samt gi folk en litt annerledes måte å forholde seg til kunst. Tittelen «Du er ein blome» er inspirert av en tanke om at alle som besøker biblioteket, også de som føler seg isolert og ensomme, eller som ikke får delta i samfunnet slik de ønsker, har en egenverdi og et bidragspotensiale som fortjener å bli sett og tatt på alvor. Jeg ønsker å minne alle på at de har verdi og man på sin egen måte er vakker – en blomst. Epigrammene skal være egnet til å bidra til å gi folk et positivt bilde av seg selv.»

Tidligere samskapingsprosjekt

Kari Kalstø

Kari Kalstø samarbeidet med både ansatte og brukere på Sølvberget for å undersøke hvordan man kan gjøre bibliotektjenestene bedre. Med bibliotektjenester menes alt fra utlånsautomater og apper, til bokhyller eller møteplassen og alt man bruker biblioteket til. Kari Kalstø ville ta utgangspunkt i det fysiske rommet:

«Jeg ønsker å lage et tekstverk med budskap/innhold som møter betrakteren med en personlig tone og som sier noe om hvordan man kan bevege seg i rommet, fra inngangspartiet og opp over i etasjene til biblioteket. Budskapene kan også minne om utdrag fra bøker eller som korte dikt som en direkte assosiasjon til hvor magiske og personlige møter med bøker kan være. Videre motivasjon for verket er å synliggjøre biblioteket og trekke innholdet ut i bygget og i møte med lånerne og menneskene som beveger seg der.»

Prosjektet ble støttet med innovasjonsmidler fra Stavanger kommune.

Kari Kalstø (37) er utøvende kunstner med en master i Fine Art fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

I sin kunstneriske praksis har hun blant annet fokusert på kunst i det offentlige rom og samskapingsprosjekt med ulike offentlige aktører og mennesker. I tidligere prosjekter har hun jobbet med tekst, i et forsøk på å gjøre den offentlige stemmen mer medmenneskelig.

«Dette springer ut fra en nysgjerrighet for samarbeid og en interesse for å undersøke hvordan kunst kan tilføre identitet og spille en viktig rolle i folks opplevelse av tilhørighet til byer og steder.» sier Kari.

Kari Kolstø
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙