Hva leter du etter?
Alene gjennom av Michael Stilson forside

Tips til fordypningsoppgave om fotball

SPØRSMÅL: «Hei, jeg skal skrive fordypningsoppgave i norsk hvor jeg skal velge en roman og lage en problemstilling som jeg skal svare skriftlig og muntlig på.

Jeg har valgt boka Alene gjennom av Michael Stilson, fordi jeg er veldig interessert i fotball. Kan dere gi meg noen forslag/tips til tema/problemstilling til oppgaven?

Jeg har ikke lest boken ennå, men har sett i omtaler at den handler om prestasjonsangst/selvtillit, drømmer o.l. Det er noe jeg kan relatere meg til. Er det mulig å lage en problemstilling om det?Eller kunne jeg hatt en annen?

Jeg blir veldig glad hvis dere kan hjelpe meg med noen forslag og tips.»

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Du er allerede godt i gang! Det er lurt å skrive om noe du interesserer deg for, slik du har tenkt å gjøre.

Michael Stilsons bok følger den unge fotballspilleren Fredrik Markussen. Fotball handler om konkurranse, og Stilsons bøker dreier seg mye om hvordan hovedpersonen håndterer det. En annen bok om fotball ser sporten fra dommerens side: I boka #Kampklar av Nina Rossing handler det om dommeren Anja, som gir rødt kort til en av stjernene i en kamp, og hvilke konsekvenser det får for Anja.

Romanen Kampklar av Nina Rossing

Hvis du velger å lese disse bøkene, kan en problemstilling for eksempel være «Hvordan skildres ytre og indre press hos hovedpersonene Fredrik og Anja i bøkene Alene gjennom og #Kampklar

Tidligere Southampton-midtstopper Claus Lundekvam har skrevet biografien om sitt liv. En kamp til handler om hvordan livet som fotballproff preget ham. Den kan egne seg for en sammenligning med Alene gjennom. Hva er forskjeller og likheter i skildringene av fantasiens Fredrik, og virkelighetens Claus?

Hvis du vil gå litt bort fra fotball, men fortsatt skrive om prestasjonspress hos unge hovedpersoner, kan disse bøkene være aktuelle å sammenligne med Alene gjennom:

  • Girl online av Zoe Sugg handler om bloggeren Penny, som plutselig får et stort publikum. Hvordan takler hun det?
  • Outlaster av Nina Borge handler om Adrian, som er stjerne på online-spill, men preget av angst i livet utenfor dataskjermen. Livet blir gradvis vanskeligere når Adrian kommer i skvis mellom skole og gaming-karriere.

Husk at uansett hvilken bok du velger for sammenligning, er det selve teksten som skal stå i fokus. Hvilke virkemidler bruker forfatterne i bøkene, og hva er forskjeller og likheter mellom bøkene? Det er lurt å notere eksempler mens du leser, for å underbygge konklusjonene dine.

Håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Lån bøkene

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙