Hva leter du etter?
Bilde fra Vietnamkrigen

Vietnamkrigen

Når var Vietnamkrigen, hvem var partene i krigen og hva dreide den seg om?

Hva var Vietnamkrigen, og hvor lenge varte den?

Vietnamkrigen, som også blir kalt den andre indokinesiske krigen, var en omfattende konflikt som begynte rundt 1955 og tok slutt i 1975. Det vanskelig å si hvor mange som ble drept i krigen, estimater varierer fra 1,5 millioner til 3 millioner.

Hvem var partene i krigen?

I krigen stod den kommunistiske opprørsgruppen Viet Cong og Nord-Vietnam på den ene siden, og Sør-Vietnam og USA på den andre. Det var også mange andre aktører som var involvert. Særlig Kina var en viktig støttespiller for Nord-Vietnam og Viet Cong, men også Sovjet støttet den kommunistiske siden. De kommunistiske landene Tsjekkoslovakia, Nord-Korea og Cuba bidro også med hjelp til Nord-Vietnam.

USA støttet Sør-Vietnam helt fra starten, men den ble trappet opp med soldater som var aktive i krigshandlinger i 1965, og i 1968 var det over 500 000 amerikanske soldater i Vietnam. Australia sendt også soldater for å støtte Sør-Vietnam, i tillegg var det mindre kontingenter fra land som New Zealand og Filippinene.

Hva var årsaken til Vietnamkrigen

Bakgrunnen til krigen finner vi i avkoloniseringen av Indokina etter andre verdenskrig. I den første Indokinakrigen kjempet Frankrike for å beholde koloniene sine. I 1954 trakk de seg ut etter å ha lidt store tap i Nord-Vietnam. Frigjøringen førte til at Vietnam ble delt i to. I nord tok en kommunistisk bevegelse makten. I sør stod ikke opprørsstyrkene like sterkt og det ble innsatt en regjering som var støttet av USA og Frankrike. Det dannet seg snart en opprørsgruppe i sør som ble støttet av Nord-Vietnam. Opprørsgruppen Viet Cong og Nord-Vietnam ønsket å samle Vietnam til en kommunistisk stat. Regjeringen i Sør-Vietnam ønsket å beholde gode forbindelser til vesten og et mer kapitalistisk system.

Republikken i Sør-Vietnam stod i fare for å tape krigen, og USA trappet gradvis opp støtten sin. Dette var under den kalde krigen og USA ville ikke akseptere at enda større deler av Asia skulle bli kommunistisk og komme under Kina eller Sovjet sin innflytelse. USA lanserte noe de kalte dominoteorien; hvis ett regime falt var de redde for at flere, eller alle, landene i Indokina skulle følge etter. Tanken var at de måtte stoppe kommunismen i Vietnam. Krigen hadde et lokalt utspring i ideologi, økonomi og makt, men krigen hadde også internasjonale forgreininger til imperialismen og den kalde krigen, en geopolitisk kamp mellom stormakter om makt og innflytelse.

E-bøker om Vietnamkrigen

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙