Hva leter du etter?
Krigen i Ukraina:CC-BY-SA-2.0, Ministry of Defense of Ukraine

Bakgrunnen for konflikten i Ukraina

Jeg lurer på hvorfor det er krig i Ukraina?

Årsaker til krigen i Ukraina

Historien om forholdet mellom Russland og Ukraina er lang, men for å gjøre den kort kan vi begynne med at Ukraina ble en selvstendig stat da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Da stemte 90 % for selvstendighet fra Russland. Men i noen regioner i Øst-Ukraina var det store russiske minoriteter. I noen av de administrative-regionene utgjorde de et flertall, og sterke krefter i Russland hadde vanskelig for å akseptere Ukraina som en selvstendig stat. Allerede da var det klart at det lå til rette for mange potensielle konflikter mellom de to landene.

Forholdet mellom øst og vest i Ukraina viste seg raskt som den viktigste skillelinjen i ukrainsk politikk. Korrupsjon og dårlig politisk styre har også vært utbredt og en viktig faktor for mobilisering mot styresmaktene og den politiske eliten. Ukraina har blitt ansett som et av de mest korrupte landene i Europa. De sterke motsetningene i landet kom tydelig til overflaten under oransjerevolusjonen i 2004. Det var en forløper til demonstrasjonene i 2013/14, som er sentrale for å forstå situasjonen vi ser i dag.

Opprøret på Maidan-plassen - Folkelig revolusjon eller kupp?

Etter omfattende protester mot utbredt korrupsjon, makt misbruk og en strandet avtale med EU ble den russisk vennlige presidenten Janukovytsj avsatt i 2014. I Russland og i deler av det østlige Ukraina ser en på det som et illegalt kupp støttet av USA og EU mot en demokratisk valgt president. I vest ser enn på det som en demokratisk revolusjon mot et korrupt og autoritært styre kontrollert av Russland.

Det oppstår et væpnet opprør i Øst-Ukraina støttet av Russland, og enkelte områder løsriver seg fra Ukraina. Samtidig blir Krim-halvøya okkupert av Russland. Statusen til regionene i øst forblir uavklart, med gjentatte trefninger over de midlertidig grensene.

Etter 2014 har den nye regjeringen i Ukraina orientert seg mer mot Vest-Europa og gått inn for arbeide for et NATO medlemskap. Russland oppfatter Ukraina, med en russisk minoritet og en tidligere Sovjet-republikk, som en del av Russland sin interessesfære og kanskje en rød linje i forhold til NATO sin utvidelse mot øst. Allerede i 2008 skal Putin ha sagt i samtaler med Bush at hvis Ukraina ble medlem av NATO ville landet slutte å eksistere. I 2021 begynner Russland å mobiliserer store styrker langs grensen til Ukraina og kommer med en rekke omfattende krav. Blant annet en garanti om at Ukraina ikke kan bli medlem av NATO, og andre krav som er mer urealistiske. I februar 2022 angriper Russland Ukraina, og anerkjenner utbryter regionene som selvstendige.

Konfliktlinjer i Ukraina

Kartet viser resultatet av presidentvalget i 2010, og illustrerer godt at Ukraina var et politisk delt land. President Janukovytsj som ble kastet etter demonstrasjonene i Kiev 2014 fikk over 90% av stemmene i flere av valgdistriktene. Han hadde et klart flertall i alle regionene i Øst-Ukraina. Motkandidaten Tymosjenko fikk klart mest stemmer i de vestlige regionene.

Revolusjonen som oppstod i Kiev og Vest-Ukraina ble oppfattet som et kupp i de østlige delene av Ukraina. Valgmønsteret fra presidentvalget finner en igjen i parlamentsvalgene.

Kandidatene og partiene med størst støtte i vest er mer liberale og reformorienterte og ønsker å styrke forbindelsene til Vesten. Politikken til kandidatene som dominerer i øst er mer konservative. De har gjerne et mer nostalgisk forhold til Sovjet-tiden og vil knytte seg sterkere til Russland.

Ved parlamentsvalget i 2019 har det politiske landskapet endret seg, og bare i noen få regioner i øst-Ukraina får partiet som fremmer nærmere bånd med Russland et flertall av stemmene. Nasjonalt får partiet Opposition Platform - For Life med oligark og Putin venn Medvedchuk i spissen bare en oppslutning på 13 %. I presidentvalget 2019 har begge de to kandidatene som kvalifiserer seg for siste runde klare ønsker om å nærme seg Europa både gjennom EU og Nato-medlemskap. Den Russisk vennlige president kandidaten Boyko, får bare 11,7 % av stemmene i første valgrunde.

I 2021 ble Medvedchuk arrestert, anklaget for forræderi og korrupsjon. Etter invasjonen har OPFL avsatt Medvedchuk som formann, krevd russisk tilbaketrekning og anbefalte sine medlemmer å bli med i territoriale forsvarsgrupper. Støtten til Russland er nå minimal, eller ikke eksisterende i Ukraina.

Språk og etniske skillelinjer i Ukraina

På kartet over kan en se at innbyggere med ukrainsk som morsmål er i mindretall i noen av regionene i øst. På Krim-halvøya, som ble overdratt til den ukrainske provinsen i Sovjetunionen fra den russiske i 1954, oppfatter et flertall av befolkningen seg som etniske russere og bare 10 % har ukrainsk som morsmål.


Stormaktsspill

Ukraina er blitt arena for den alvorligste konflikten mellom Russland og Vesten siden den kalde krigen. Skillelinjene mellom de provestlige og prorussiske har vært tydelige de siste tiårene i Ukraina. I denne situasjonen har ikke USA, EU og Russland sittet stille, men støttet de ulike fraksjonene. Årsakene er både økonomiske, ideologiske og en del av et geopolitisk maktspill.

Både EU og NATO har etter den kalde krigen stadig flyttet sin innflytelsessfære lenger øst, etter hvert som flere land i Øst-Europa har ønsket å knytte seg til EU og NATO. Ukraina har vedtatt å arbeide for et natomedlemskap. NATO har tidligere uttalt at Ukraina og Georgia kan bli natomedlemmer, men at det er ikke aktuelt med den nåværende sikkerhetssituasjonen. Putin og Russland ønsker på det sterkeste å unngå at disse landene blir medlemmer av NATO. Russlands invasjon av Ukraina har bidratt til økt frykt for Russisk aggresjon blant europeiske land med grenser til Russland, og bidratt til at Sverige og Finland har søkt om medlemskap i NATO.

Putin har vært villig til å gå langt for å forsvare Russland og etniske russere sine interesser innenfor Ukrainsk territorium, slik han også gjorde i Georgia i 2008.


PBS: A historical timeline of post-independece Ukraine

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙