Hva leter du etter?

Konflikten i Jemen

Hvorfor er det borgerkrig? Hvorfor bomber Saudi Arabia, Jemen, og hvem er partene i krigen?

Saudi Arabia bombet deler av Jemen fordi de støtter den avsatte presidenten i kampen mot den iransk støtede Houthi militsen. Houthi er en sjia-gruppe fra Nord-Jemen som etter opprør og borgerkrig nå kontrollerer store deler av landet. Det har vært uro i Jemen siden 2011, og krig siden 2015. Den humanitære situasjonen i landet er kritisk. Etter 2022 har krigshandlingene avtatt, og det har vært forhandlinger mellom partene.

Etter at Israel rykket inn i Gaza i 2023 har Houthi militsen angrepet skip som de mener har en forbindelse til Israel i Rødehavet. Dette ble oppfattet som en trussel mot den omfattende skipsfarten i området, og i 2024 har USA og Storbritannia bombet Houthi-militsen sine stillinger i Nord-Jemen.

Bakgrunnen for borgerkrigen i Jemen

I 1990 ble de selvstendige landene Nord- og Sør-Jemen samlet til en stat. Før landene ble forent hadde det vært borgerkrig i Nord-Jemen, voldelige konflikter i Sør-Jemen samt krig mellom de to landene landene. Etter sammenslåingen brøt det også raskt ut en borgerkrig i 1993, som i stor grad var en konflikt mellom nord og sør.

President Ali Abdallah Saleh var president i Nord-Jemen fra 1978, og fortsatte som president for et samlet Jemen helt til 2012. Hans regime var preget av korrupsjon og undertrykkelse.

De gamle konfliktene kom også til å spille en rolle etter at den arabiske våren nådde Jemen i 2011. Det var omfattende protester mot presidenten og regjeringen. Etter å ha blitt alvorlig skadet i et attentat og fått sin maktbase svekket måtte Saleh gi fra seg makten (2011-12). Det ble innsatt en overgangsregjering med tidligere visepresident Hadi som president. 

Houthi-militsen hadde vært i konflikt med regjeringen og Saleh siden midten av 90-tallet og var sentrale i protestene i 2011. De var ikke fornøyde med å bli utelatt fra overgangsregjeringen. Ved hjelp av både militære midler og å mobilisere til store protester utnyttet de en sterkt svekket stat og en passiv regjeringshær til å ta makten i hovedstaden Sanaa og store deler av landet i løpet av 2014 og 2015.

De gamle fiendene, tidligere president Saleh med sine støttespillere og Houthi-militsen fra Nord-Jemen var i en periode allierte mot overgangsregjeringen til Hadi. I 2017 hadde Saleh kontakt med de forente arabiske emirater, og oppfordret til dialog. I desember 2017 ble han drept av Houthi-militsen.

Saudi Arabia og, blant andre, De forente arabiske emirater støtter Hadi og hans regjeringsstyrker som har et fotfeste i sørlige deler av Jemen. På slutten av 2017 oppstod det også interne kamper mellom styrker på regjeringssiden. Styrkene i sør er en pragmatisk koalisjon mellom regjeringsstyrker og regionale militser fra Sør-Jemen for å stoppe Houthi-militsen sin fremgang. Militsene er i stor grad separatister og ønsker et uavhengig Sør-Jemen. Saudi Arabia støtter regjeringsstyrkene og Hadi, mens De forente arabiske emirater i større grad har støttet militsgruppene i sør. Det har vært kamper mellom militsgruppene og regjeringsstyrkene, og i 2020 har separatistene tatt kontroll over den største byen i sør, Aden, og erklært Sør-jemen som en selvstendig stat.

Krigen går svært hardt ut over sivilbefolkningen og barna i Jemen, særlig i områdene kontrollert av Houthi-militsen. Det er ikke bare krigshandlinger og bomber som rammer dem, men det er også innført en meget omfattende blokade for å hindre at våpen og forsyninger fra Iran finner veien inn til Houthi-militsen. Det har ført til prekær mangel på vann, matvarer og medisiner, og nødhjelp har svært begrenset tilgang til området. Bombingen til Saudi Arabia har ført til store sivile tap. Etter at de brutale angrepene toppet seg med at en USA produsert laserstyrt bombe traff en skolebuss og drepte 40 barn og 11 voksne, har bombe regnet avtatt noe. Høsten 2019 var det fredssamtaler mellom partene, og det ble inngått en våpenhvile. Våpenhvilen varte ikke lenge.

Partene i konflikten i Jemen

Houthi-militsen

Militsen er en etnisk og religiøs sjia-opprørsbevegelse som har tatt over store deler av Jemen, blant annet hovedstaden Sanna. Houthi bevegelsen har vært i mer eller mindre væpnet konflikt med regjeringen helt siden 1994. Konflikten var preget av økonomiske forhold, men hadde også klare religiøse, etniske og regionale dimensjoner. Houthiene fra Nord-Jemen utnyttet kaoset og regimets svekkelse etter protestene som oppstod under den arabiske vårene i 2011. I allianse med stammer og styrker lojale til presidenten som ble avsatt i 2011 (tidligere fiende) har de inntatt hovedstaden og store deler av landet. Støttet av sjia-muslimske Iran kjemper de mot regjeringsstyrker som fremdeles har et fotfeste i sørlige deler av landet, separatister i Sør-Jemen og en Saudi Arabisk ledet koalisjon som bomber områder kontrollert av Houthi-militsen. De har også blitt angrepet av Sunni-muslimske Jihad grupperinger som Al-Qaida og IS.

Regjeringen og statsminister Hadi

Statsminister Hadi ble leder for en overgangsregjering etter at Saleh ble avsatt i 2011. Regjeringen flyktet fra Sanaa til Sør-Jemen og Aden når opprørere ledet av Houthi-militser erobret hovedstaden i 2014. De kjemper mot Houthi-militsen med støtte fra først og fremst Saudi Arabia, men også andre stater på den arabiske halvøy. Storbritannia, USA og Frankrike er også viktige støttespillere for regjeringen. Mye tyder på at Hadi har liten populær støtte i Jemen, og oppslutningen om Hadi er også lunken hos allierte stammer som kjemper mot Houthiene. 

Seperatister i Sør-Jemen

Miltisen i Sør-Jemen har røtter tilbake til 1990 og borgerkrigen i 1994. De kjemper nå for å holde Houthiene ute i fra Sør-Jemen og Aden, og har mål om et selvstendig Sør-Jemen. De har også vært i kamper med Al-Qaida. De har vært allierte med regjeringsstyrkene til Hadi, men har også vært i åpen konflikt med dem i 2017, 2018 og 2020. Noen militser har fått støtte fra de Forente arabiske emirater.

Vesten, Saudi Arabia og Iran

Jemen er blitt en arena for den regionale rivaliseringen mellom Saudi Arabia og Iran. Forholdet mellom Saudi Arabia og Iran har vært dårlig siden den Islamske revolusjonen i 1979. De har ulike økonomiske og politiske interesser som sammen med det religiøse skillet har gjort landene til erkefiender i Midtøsten. Sunni-muslimske Saudi Arabia og sjia-muslimske Iran har støttet motstandere i flere kriger i midtøsten, som i Syria, delvis Irak og ikke minst i Jemen. Iran har blitt beskyldt for å støtte Houthi-militsen helt siden 90-tallet.

Saudi Arabia ønsker på ingen måter at Iran skal få et fotfeste på den arabiske halvøy gjennom et alliert Jemen. Vesten, med USA i spissen, er også tradisjonelt allierte med Saudi Arabia og fiender av Iran. USA og Storbritannia har støttet Saudi Arabia sitt engasjement i Jemen med våpen, etterretning og opplæring.

IS og Al-Qaida

Al-Qaida har hatt fotfeste i Jemen i nesten 20 år, og de står bak flere terroraksjoner både i Jemen og mot USA og vestlige mål. Nå er den sjia-muslimske Houthi-militsen blitt et viktig mål. Borgerkrigen i Jemen har styrket Al-Qaida, som har dannet en mini stat i Sør-Jemen. Al-Qaida står kanskje sterkere i Jemen en noen annen plass akkurat nå. IS har også kastet seg over kaoset i Jemen og konkurrerer med Al-Qaida for å rekruttere til Jihad og kamp mot både regjering, Saudi Arabia og sjia-muslimene i Houthi-militsen.

Stammer i Jemen

Jemen er et ruralt samfunn og stammetilhørighet betyr svært mye for lojalitet og allianser. Støtte fra stamme ledere og koalisjoner med ulike stammer har vært avgjørende for å sitte med makten eller mobilisere til opprør. Mange mener at veien gjennom stammeledere også er sentral for å få til fred og stabilitet i landet.

Sivile i Jemen

De sivile i Jemen må betale en dyr pris for konflikten mellom de ulike militære grupperingene, regjeringen og andre staters engasjement i konflikten. Foruten bomber og våpen har blokaden av landet, som blir opprettholdt av Saudi Arabia og Jemen ført til at landet står over en sultkatastrofe og mangler medisiner.

Hvorfor er det krig i Jemen

  • Jemen har en svak stat hvor legitimitet lenge var basert på presidentens allianser gjennom korrupsjon og hans lojale sikkerhetsstyrker.
  • I Jemen står gjerne stamme identitet sterkere en nasjonal identitet. Ulik fordeling av makt og de knappe økonomiske godene som staten kan fordele fører fort til regional og etnisk misnøye med myndighetene.
  • Det eksisterer en religiøs og ideologisk skillelinje i landet mellom Sjia- og Sunni-muslimer. Et skille som faller sammen med andre skillelinjer som region og etnisitet.
  • Jemen er et av landene i verden med mest våpen pr. innbygger. Det finnes mange væpnede militser som kan mobiliseres, stort sett med utspring i de ulike stammene.
  • Rivaliserende internasjonale aktører har ulike interesser og støtter forskjellige grupper i landet. Det gjelder både stater som Saudi Arabia, Iran, USA og terrorgrupper som Al-Qaida og IS.
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙