Hva leter du etter?
Voksne mennesker av Marie Aubert del av cover

Å sammenligne Voksne mennesker og Brødre i blodet

SPØRSMÅL: "Hei, jeg går VG3 på studiespesialiserende. Denne høsten har jeg en stor fordypningsoppgave i norsk, der jeg skal lese to romaner og sammenligne dem. 

SPØRSMÅL: Jeg har lest romanen Voksne mennesker skrevet av Marie Aubert og Brødre i blodet skrevet av Ingvar Ambjørnsen. Jeg ønsker i denne forbindelsen litt hjelp til oppgaven min, dersom dere har tid og mulighet. Jeg skal først og fremst komme med tre påstander jeg skal diskutere i oppgaven min, noe jeg lurer på fordi jeg ikke vet hvilke påstander som kan være gode og smarte å ta for seg. Videre skal jeg komme med en problemstilling som skal komme tydelig frem i oppgaven - noe jeg også ønsker hjelp med.

Dersom dere har andre tips / forslag til hva jeg bør ta med i oppgaven min, så tar jeg gjerne i mot!"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Det er læreren din som bestemmer rammene for fordypningsoppgaven, og jeg vet ikke hvordan oppgaven du har fått er formulert, helt presist hva slags påstander den spør etter... Men jeg går ut ifra at det må være påstander som er relevante for både Voksne mennesker og Brødre i blodet, og at du kan ta utgangspunkt i det du oppfatter som fellestrekk mellom de to romanene, som på mange måter er svært ulike.

Relasjoner og hva som skjer i dynamikken mellom mennesker er viktig i begge bøkene, og kanskje du kan komme med en påstand knyttet til dette? For eksempel: «Voksne mennesker og Brødre i blodet problematiserer relasjoner». Her kan du koble på miljøskildringer og undersøke hvilket miljø karakterene befinner seg i, hvilket univers hendelsene utspiller seg i – for eksempel beskriver begge romanene en hyttetur og den effekten det å befinne seg på en liten hytte har på romankarakterene, og på relasjonene mellom dem – men denne effekten er muligens ikke den samme i de ulike bøkene.

Du kan også undersøke relasjoner som ikke er så nære, for eksempel hovedkarakterene i Voksne mennesker og Brødre i blodet forsøk på å nærme seg samfunnet og «normalen», og du kan komme med en påstand som forener de tilsynelatende helt forskjellige karakterene; karrierekvinnen Ida og det dysfunksjonelle utskuddet Elling. For eksempel: «Både Ida og Elling er ensomme outsiderskikkelser».

Videre kan du definere et felles tema i bøkene, for eksempel ensomhet, og påstå: «Både Voksne mennesker og Brødre i blodet tematiserer ensomhet». Men alt dette må du diskutere med læreren din, kan hende er det en helt annen type påstander enn de jeg forslår her oppgaven etterspør.

Når det gjelder problemstilling kan det være lurt å ta utgangspunkt i dette temaet, eller et annet tema du mener er interessant og framtredende i de to romanene. Her må du formulere et spørsmål, for eksempel: «Hvordan tematiseres ensomhet i Voksne mennesker og Brødre i blodet?» – og fordypningsoppgaven din skal være et svar på dette spørsmålet.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙