Hva leter du etter?
Camilla Collett portrett

Fordypningsoppgave om Camilla Collett og Eline Lund Fjæren

SPØRSMÅL: "Kan du hjelpe meg med å gi et tips om hvordan kan jeg sammenligne Amtmandens døtre av Camilla Collett og Ung jente, voksen mann av Eline Lund Fjæren?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Amtmandens døtre og Ung jente, voksen mann er to vidt forskjellige bøker. Det betyr at de egner seg godt for sammenligning.

Hvis du skal skrive fordypningsoppgave om disse to, tror jeg det er best å skrive et emnestudium. Det betyr at du undersøker hvordan et tema blir behandlet i ulike bøker. For disse bøkene er det mest naturlig å skrive om kvinnerollen. Her er det mye å ta tak i. En mulig problemstilling kan være: "Hvordan skildres kvinners livsvilkår i bøkene Amtmandens døtre og Ung jente, voksen mann?".

I oppgaven kan du for eksempel se hvordan problemstillingen din viser seg i:

  • natur- og miljøskildringer
  • personskildringer (dialoger, indirekte tale, beskrivelse av personene)
  • synsvinkel - hvem er det som forteller historien?
  • bruk av andre språklige virkemidler (ironi, overdrivelser/underdrivelser, metaforer og så videre)
  • bøkenes motiv (hva det ytre sett handler om) og tema (hva det dypere sett handler om)For å skape en god struktur i oppgaven, kan det være lurt å se på én og én faktor i bøkene, og så sammenligne mellom dem. (For eksempel personskildringene.) I avslutningen kan du skrive en samlet oppsummering hva du har funnet ut. Husk at du skal skrive en oppgave som først og fremst handler om bøkene som litteratur, og ikke en samfunnsfagoppgave om kvinnefrigjøringens historie.

Mer om det å tolke tekster finner du her: https://www.litteraturogmedieleksikon.no/gallery/litteraer_analyse.pdf

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙