Hva leter du etter?
Josefine Frida som Noora i Skam

Fordypningsoppgave om Nora i Et dukkehjem og Noora i Skam

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg skal sammenligne Nora i Et dukkehjem og Noora i Skam. Og problemstillingen min er «hvordan blir kvinnene i de to verkene fremstilt i forhold til tiden de er skrevet i?» 

Så lurte jeg på om dere har noen tips til hvordan jeg kan sette opp en powerpoint om dette, og hva som er viktig å få med."

SVAR: Hei, takk for spørsmål! Dette var en spennende problemstilling, og det høres ut som du er godt i gang.

Det viktigste å få med her er en litterær analyse av de to verkene. Her kan du ta i bruk litterær analyse på skuespillet og filmanalyse på serien, for deretter å sammenligne og drøfte dem i lys av problemstillingen. Her kan du lese mer om filmanalyse: https://studieweb.no/hvordan-skrive-en-filmanalyse/

Alternativt kan du lånet manuset til Skam på biblioteket i bokform, og foreta en litterær analyse av begge. Siden de også begge er dramastykker, kan det være lurt å se litt på denne sjangeren og hvilke virkemidler som blir brukt, se lenke i margen.

Siden du ønsker å se på hvordan kvinnene blir fremstilt i tiden de er skrevet inn i, kan det da være fint å se litt på de litterære periodene og se disse opp mot de to historiene. Et dukkehjem ble skrevet i perioden vi kaller for realismen, en tid da litteraturen skulle bidra til å skape debatt om utfordringer i samfunnet. Og Skam ble laget i det vi kaller for postmodernismen. Er det noen typiske trekk fra de forskjellige periodene som dukker opp i dramastykkene?

Videre kan du for eksempel ta en titt på:

  • Hvordan skildres miljøet rundt Nora/Noora? Kan det fortelle oss noe om henne og relasjonen til de andre karakterene? Kan det si oss noe om tiden de er skrevet inn i?
  • Hvordan beskrives Nora/Noora og de andre karakterene? Hva sier replikkene, direkte/indirekte beskrivelser og direkte/indirekte tale om hvordan hun blir fremstilt?
  • Endres hun og/eller relasjonene til dem rundt henne, i løpet av historien?
  • Hva er temaet i historien? Kan problemstillingen din kobles opp mot teamet?

Jeg håper det var noe hjelp i dette. Lykke til videre med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙