Hva leter du etter?
Albertine av Christian Krogh bokforside

Gammel og ny bok om voldtekt og kvinnesyn

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg skal skrive fordypningsoppgaven i norsk, og vil gjerne sammenlikne to bøker om kvinnesyn, voldtekt eller noe i den duren fra moderne tid, og en bok fra rundt 1800-tallet. 

Jeg vurderer boken Albertine, så jeg tar gjerne imot tips til bøker/noveller fra moderne tid som er fine å sammenlikne med. Vil ikke ha en veldig lang bok, går greit med rundt 200 sider."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Du har valgt å fordype deg i et viktig og aktuelt tema, og det finnes flere bøker og tekster som kan være interessante å trekke inn i oppgaven din.

Albertine (1886) av Christian Krogh er en litterær klassiker som behandler voldtekt fra et naturalistisk og samfunnskritisk perspektiv. Romanen går inn på problemstillinger knyttet til ansvarsfordeling, skamfordeling og maktforhold, og viser hvordan kvinner kan bli ofre for et undertrykkende og fiendtlig kvinnesyn, i et samfunn med få muligheter.

Men hvis du leser tekster som ble skrevet i kjølvannet av #metoo-bevegelsen, for eksempel Ida Jacksons og Maria Kjos Fonns bidrag i de feministiske antologiene Det skjer nå (2018) og Ulyd (2018) – litterære, personlige essays om nettopp voldtekt og de alvorlige konsekvensene av dette – vil du finne de samme problemstillingene. Samtidig som disse forfatterne utfordrer de vedtatte sannhetene om voldtektsofferet som et for all framtid «ødelagt» menneske, dømt til å gå under, som Albertine.

En ny roman å sammenlikne med kan være Heidi Furres Makta (2021), som handler om en kvinne som ble voldtatt en gang hun frivillig ble med en mann hjem – en faktisk nokså vanlig fortelling. Hun har greid å skape seg et normalt og godt liv, men voldtekten preger henne likevel i stor grad. Også her problematiseres skyld-, skam- og ansvarsfordeling, kvinneundertrykkelse og -forakt, og makt.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙