Hva leter du etter?

Nigeria og kolonitiden

Hvilke ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria, og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria?

Koloniøkonomien og ressurser

Lenge var det handel med slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når slavehandelen ble ulovlig var det palmeolje som var den viktigste råvaren Storbritannia hentet ut fra Nigeria. Andre ressurser var frukt, bomull, gummi, kakaobønner og tinn.

Området som i dag er Nigeria ble kolonisert av Storbritannia mellom 1861 og 1906. Hensikten var å få kontroll med handelen og produksjonen av råvarer innover i landet og å komme Frankrike i forkjøpet. Nigeria ble selvstendig i 1960.

Koloniseringen, bra eller dårlig?

Det er litt uenighet i hvilken grad koloniseringen var bra eller dårlig for de koloniserte landene; om de ble utbyttet eller utviklet (se s. 60). Det blir uansett vanskelig å påstå at selve koloniseringen var bra for Nigeria og andre koloniserte områder. Selv om det ble utviklet infrastruktur og institusjoner var motivene for koloniseringen ikke å utvikle koloniene, men å berike kolonimaktene eller handelsselskaper på ulike måter. Samtidig ble befolkningen i stor grad umyndiggjort, og ofte utsatt for maktovergrep.

Det er vanskelig å vite hvordan utviklingen hadde vært uten kolonisering. Grensene og staten Nigeria er for eksempel en konsekvens av koloniseringen, og befolkningen måtte uansett ha forholdt seg til de europeiske stormaktene på et vis.

Innenfor grensene til det som ble Nigeria finnes det mange stammer og over 500 språk. I sør er det fleste kristne, og i Nord-Nigeria flest muslimer. Nigeria var ikke en nasjon innenfor de administrative grensene britene og europeerne hadde skapt ved uavhengighet. Landet består av tre hovedregioner med ulike interesser og dominert av ulike stammer. Fulani i nord, Igbo i sør-øst og Yoruba i sør-vest.

Dette har ført til en borgerkrig og bidratt til perioder med en konflikt fylt politisk situasjon og kniving mellom de ulike regionene og etniske gruppene. Rivaliseringen mellom ledere fra de ulike regionene og folkegruppene har ført til flere kupp, og vanskelige forhold for å innføre et demokratisk system. Men i 2015 ble det avholdt et valg i Nigeria som førte til at den sittende presidenten gikk av. At en sittende president går av på denne måten er et svært positivt tegn for den demokratiske utviklingen i Nigeria.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙